Javascript is required

Powstanie wielkopolskie 1918-1919

19.02.2022

Szkoła podstawowaWebinariumHistoria
Podziel się
Zdjęcie Mariusza Menza.

Powstanie wielkopolskie 1918-1919.

O prowadzącym:

dr Mariusz Menz – historyk zatrudniony na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; badacz dziejów Polski XIX i XX wieku; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz współautor podręczników szkolnych do historii i wiedzy o społeczeństwie; jeden z koordynatorów projektu Cyfrowa Szkoła Wielkoplsk@2020; sekretarz redakcji „Wiadomości Historyczne z Wiedzą o Społeczeństwie”.

Program spotkania:

1 października 2021 roku Sejm RP przyjął ustawę, zgłoszoną przez prezydenta Andrzeja Dudę, ustanawiającą nowe święto państwowe – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Ponad miesiąc temu po raz pierwszy obchodziliśmy to święto.
Spotkanie będzie próbą objaśnienia fenomenu powstania wielkopolskiego 1918-1919, odpowiedzi na pytania:

  • Na czym on polegał?
  • Dlaczego powstanie wybuchło?
  • Jaki miało przebieg i jakie przyniosło skutki?

Obejrzyj webinarium:

Szkoła podstawowaWebinariumHistoria
Podziel się