Javascript is required

Przedmioty rozszerzone

Autor: Dominika Buczak, 21.03.2023

Szkoła średnia bez tajemnic
Podziel się

Jak pomóc dziecku wybrać odpowiednie liceum, a w nim odpowiednią klasę? Wśród szeregu dostępnych opcji warto samemu zrozumieć system, w którym będą kształcili się dzisiejsi ósmoklasiści. Przedmioty rozszerzone, które uczniowie wybierają na początku nauki w liceum, nabierają większego znaczenia przed maturą i egzaminami na studia.

Szkoła średnia - od rekrutacji aż po dobrze zdaną maturę!
Sprawdź, jaką pomoc przygotowali dla Ciebie eksperci Nowej Ery!
  

 

Od czasu, kiedy naukę w liceum kończyli rodzice uczniów, którzy w tym roku zdają do ogólniaków, w szkołach średnich zmieniło się dużo. Szkoły mają więcej wolności w kształtowaniu własnego wizerunku i przygotowaniu oferty dla uczniów. O ile rodzice mieli do wyboru tradycyjne profile: matematyczno-fizyczny, biologiczno-chemiczny, humanistyczny i ogólny, ich dzieci muszą podjąć decyzję wśród całej palety profili i zdecydować się na przedmioty rozszerzone, których naukę będą kontynuowali przez całą szkołę.

Dobrze, żeby już na początku uczniowie wiedzieli, jakim wymaganiom będą musieli sprostać przy maturze i naborze na studia.

Co przyniosła reforma

Od roku szkolnego 2019/2020 w liceach były prowadzone oddzielne klasy dla absolwentów gimnazjów i absolwentów podstawówek. W roku 2022 ostatni rocznik dawnych gimnazjalistów opuści mury szkół. Od 2023 roku matura będzie się już odbywała według nowych zasad. Jeśli chodzi o przedmioty rozszerzone, to nowa matura różni się od dawnej tym, że od 2023 roku można nie zdać egzaminu z przedmiotu rozszerzonego - próg zdawalności wynosi 30%.

Rozszerzenia przedmiotów

W czteroletnich liceach (w odróżnieniu od obecnie już wygaszonych trzyletnich) jest więcej godzin historii (aż 8), geografii, biologii i fizyki, które realizowane są w zakresie podstawowym, czyli obowiązkowym dla wszystkich. Zmniejsza się przez to liczba godzin przedmiotów rozszerzonych, wciąż jednak uczeń będzie mógł wybrać dwa lub trzy takie przedmioty.

Ramowy program nauczania każdej klasy opracowuje dyrektor szkoły. To on, po konsultacjach z radą pedagogiczną, biorąc pod uwagę możliwości szkoły oraz zainteresowanie danym przedmiotem wśród uczniów, decyduje, jakie przedmioty będą realizowane w wymiarze rozszerzonym. Dyrektor również podejmuje decyzję o tym, czy uczeń może zmienić przedmioty, których uczy się w trybie rozszerzonym, jeśli zmienią mu się zainteresowania w trakcie nauki w liceum.  

Jak to wygląda w praktyce?

Składając wniosek o przyjęcie do szkoły, dziecko może wybierać pomiędzy szeregiem różnych opcji. Jeśli mieszka w niewielkiej miejscowości, w której do wyboru są jedna lub dwie szkoły średnie, to w dostępnych opcjach można się stosunkowo łatwo zorientować. Jeśli natomiast jest uczniem z dużego miasta, to ilość możliwych wariantów może być nieco przytłaczająca. Klasy dają możliwość rozwoju w różnych kierunkach ścisłych (np. matematyczno-informatyczna, matematyczno-fizyczna czy matematyczno-geograficzna), humanistycznych, społecznych. Są licea, które zapraszają uczniów do klasy plastycznej czy artystycznej. Niektóre szkoły z góry rozszerzają uczniom język obcy. Zdarzają się także licea, które realizują rozszerzenia inaczej, np. w mniejszych grupach – wydrębnionych z części klasy lub międzyklasowych na pierwszych i ostatnich lekcjach nauki.

Co po maturze?

Kandydaci do szkół ponadpodstawowych skupiają się głównie na egzaminach i na tym, by znaleźć miejsce w wymarzonej szkole średniej. Rozszerzenia mają dla nich mniejsze znaczenie. Jednak im bliżej matury, tym istotniejsze wydają się wcześniejsze wybory. Rozszerzenia są ważne, bo na niektóre wydziały wymaga się zdania egzaminu dojrzałości na rozszerzonym poziomie i to z niego obliczane są punkty przy rekrutacji. Każdy wydział kieruje się tutaj swoimi zasadami.

Szkoła średnia bez tajemnic
Podziel się