Javascript is required

Raport 2016 „Odpowiedzialność społeczna Nowej Ery 2016”

21.01.2022

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się
Kolaż zdjęć z napisem "Odpowiedzialność społeczna Nowej Ery, raport 2016".

Akcje i działania z obszaru społecznej odpowiedzialności zainicjowane lub wspierane przez Nową Erę w 2016 roku.

Od początku istnienia firmy, czyli od 25 lat, największą wartością Nowej Ery są ludzie. Ludzie z pasją, z marzeniami, wrażliwi, umiejący dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem, i aktywnie włączający się w akcje wolontariackie i projekty CSR, które są ściśle wpisane w filozofię działania naszej firmy.
Odpowiedzialność społeczna
Podziel się