Javascript is required

Rewolucja przemysłowa a przemiany życia codziennego w XIX wieku

05.02.2021

Szkoła podstawowaWebinariumHistoria
Podziel się
Zdjęcie Mariusza Menza,

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli historii przeprowadzonego przez dr Mariusza Menza.

O prowadzącym:

dr Mariusz Menz - historyk zatrudniony na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; badacz dziejów Polski XIX i XX wieku; autor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz współautor podręczników szkolnych do historii i wiedzy o społeczeństwie; jeden z koordynatorów projektu Cyfrowa Szkoła Wielkoplsk@2020 oraz ekspert polsko-niemieckiego podręcznika do historii.

Opis spotkania:
Wiek XIX oddziela tzw. „stary” świat uchodzący za tradycyjny, od świata nowoczesnego. Ogromna dynamika i zasięg zmian cywilizacyjnych i kulturowych nie miały precedensu. Modernizacja objęła wszystkie dziedziny życia: gospodarkę, społeczeństwo, politykę i kulturę. Wykład skoncentruje się na następujących zagadnieniach:

  • Urbanizacja a rozwój komunikacji zbiorowej
  • Warunki pracy a kwestia praw pracowniczych
  • Edukacja i dostęp do kultury oraz problemy zdrowia i higieny życia codziennego.

Obejrzyj webinarium:

Szkoła podstawowaWebinariumHistoria
Podziel się