Javascript is required

Społeczna odpowiedzialność Nowej Ery

21.01.2022

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się
Kolaż zdjęć z napisem "kto powiedział, że grupa zaangażowanych osób nie może zmienić świata?"

„Kto powiedział, że mała grupa zaangażowanych osób nie może zmienić świata? Tylko tacy mogą.”

Gdy zakładaliśmy wydawnictwo Nowa Era, byliśmy garstką entuzjastów z głowami pełnymi marzeń. Chcieliśmy współtworzyć nowoczesną edukację pomagającą dzieciom realizować pasje, rozwijać talenty i przygotowywać się do dorosłości. Od tego czasu przeszliśmy długą drogę. Dziś jesteśmy największym i najbardziej innowacyjnym wydawnictwem edukacyjnym w Polsce. Zmieniła się skala naszego działania, powiększył się katalog publikacji i zespół tworzących je profesjonalistów. Ale jedno pozostało niezmienne: marzenia, które mieliśmy w głowach. Mamy je nadal, lecz teraz możemy o wiele skuteczniej i na szerszą skalę wprowadzać je w życie. Tak postrzegamy naszą społeczną misję. Przyświecają jej wartości, w które wierzymy i które od zawsze są fundamentem naszych działań - ludzie i edukacja.

Od początku istnienia Nowej Ery aktywnie i skutecznie wspieramy i inicjujemy projekty społeczne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych oraz stwarzanie dzieciom i młodzieży możliwości efektywnego rozwoju. Kiedyś usłyszałam takie słowa: „Kto powiedział, że mała grupa zaangażowanych osób nie może zmienić świata? Tylko tacy mogą.” Te słowa towarzyszą nam w naszych działaniach, gdy konsekwentnie, krok po kroku staramy się zmieniać nasz świat na lepsze.

 Działając odpowiedzialnie na rzecz naszego otoczenia, nie zapominamy o ludziach tworzących Nową Erę. Jako odpowiedzialny pracodawca – zatrudniający kilkaset osób – dbamy o zapewnienie naszym pracownikom poczucia zawodowego bezpieczeństwa i możliwości rozwoju. Jako odpowiedzialny partner - czujemy się szczególnie zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów pracy z partnerami biznesowymi i klientami. Działamy etycznie i jesteśmy z tego dumni.

 Wierzymy, że działając w poszanowaniu dla ludzi i naszych wartości – szukając współpracy, wykazując się empatią i szacunkiem dla drugiego człowieka, a także nagradzając innowacyjność i otwartość –  można spełnić swoje marzenia. Historia Nowej Ery jest tego doskonałym przykładem.

 

Magdalena Duszyńska-Walczak

Prezes Zarządu Nowa Era

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się