„Wspieranie rozwoju kluczowych kompetencji poprzez muzyczno-rytmiczne zabawy aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej.”