Dlaczego niektóre dzieci tak szybko przestają lubić szkołę? Jak możemy to zmienić?

Opis spotkania

Rozmowa dotyczyć będzie przyczyn trudności dzieci w opanowaniu najważniejszych umiejętności, wpływu tych trudności na dalszą drogę edukacyjną dzieci, a nawet na dorosłe życie. Zasadniczym przedmiotem rozmowy będą sposoby zapobiegania tym trudnościom. Prelegentka odwoła się do swoich doświadczeń z pracy w „zerówce”, w klasach I-III, a także w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Wspomni o najważniejszych metodach, które stosuje w codziennej pracy jako nauczycielka oraz terapeutka. Odwoła się do swojej wiedzy dotyczącej poziomu umiejętności czytania i pisania uczniów klas młodszych.

O prelegentce

Małgorzata Barańska ‒ nauczyciel dyplomowany z ponad trzydziestoletnim stażem, absolwenta pedagogiki w zakresie nauczania początkowego na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych z pedagogiki specjalnej i terapii pedagogicznej. Pracuje jako nauczyciel klas młodszych i klasy 0. Od dwudziestu kilku lat są to klasy integracyjne. Pracuje również jako nauczyciel terapeuta, prowadzi rewalidację indywidualną. Bardzo ceni i stosuje w praktyce założenia glottodydaktyki prof. B. Rocławskiego. Jest współautorką i autorką publikacji książkowych wykorzystywanych w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz współautorką scenariuszy filmów dydaktycznych dotyczących Metody Dobrego Startu. Prowadzi zajęcia dla nauczycieli na kursach doskonalących oraz na studiach podyplomowych.

Zapisy na spotkanie

Aby zapisać się na spotkanie, zadzwoń: 
801 88 10 10 lub 58 721 48 00