Edukacja matematyczna w serii Wielka Przygoda - szersza niż tylko kształtowanie kompetencji matematycznych