Jak budować pracę z jednym kursem w klasie o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych?