Metody terapii logopedycznej – od teorii do praktyki

Metody terapii logopedycznej – od teorii do praktyki
Prowadząca: dr Anna Walencik-Topiłko 

W logopedii funkcjonuje duży zakres metod wykorzystywanych w terapii – część z nich pełni rolę podstawową, część wspomagającą w działaniu specjalistycznym. O ich doborze i proporcjach decyduje rodzaj i stopień zaburzenia komunikacji językowej, jego etiologia, wiek pacjenta, ale też i wiedza oraz możliwości logopedy. 
W trakcie prelekcji Anna Walencik-Topiłko odniesie się do omawianych w metodyce logopedycznej metod terapii. Podzieli się również swoim doświadczeniem zdobytym przy ich stosowaniu. 

O prowadzącej:
dr Anna Walencik-Topiłko - doktor nauk humanistycznych, uniwersytecki pracownik naukowo-dydaktyczny. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się logopedią zarówno teoretycznie, jak i praktycznie. Prowadzi praktykę logopedyczną w zakresie diagnozy i terapii różnych zaburzeń komunikacji językowej. Trener na warsztatach i szkoleniach dla nauczycieli i terapeutów z zakresu logopedii i logorytmiki, jak też dla różnych grup zawodowych z zakresu wystąpień publicznych, komunikacji językowej i emisji głosu.