Po pierwszym egzaminie ósmoklasisty, przed egzaminem 2020 – jak zaplanować powtórki?