Produktywność i kreatywność mózgu ucznia

Opis spotkania

Jak rozwija się mózg społeczny dziecka? Czym są formy zadaniowego myślenia? Czy czas wolny odgrywa dużą rolę w procesie przyswajania wiedzy? I jaką funkcję pełni w tym wszystkim kora mózgowa? Odpowiedzi na te pytania udzieli prof. dr hab. Maciej Błaszak z Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu.

Kora mózgowa jest strukturą sieciową pełniącą trzy podstawowe funkcje adaptacyjne: utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa organizmu (sieć istotności – the salience network), rozwiązywania problemów środowiskowych (sieć wykonawcza – the central executive network) i przeprowadzania refleksji zwłaszcza w świecie społecznym (sieć domyślna, zwana również siecią stanu spoczynkowego – the default mode network). Podczas wykładu prof. Maciej Błaszczak zaprezentuje strukturę i sposób działania wszystkich trzech sieci w kontekście procesu edukacyjnego. W szczególności omówi etapy rozwoju mózgu społecznego dziecka (bezpieczeństwo sieci istotności), formy zadaniowego myślenia (produktywność sieci wykonawczej) i rolę czasu wolnego w procesie przyswajania wiedzy (kreatywność sieci domyślnej).

W prezentacji działania mózgu sieciowego profesor uwzględni najnowsze teorie poznawania świata, według których mózg konstruuje rzeczywistość odbieraną przez nas jako obiektywnie istniejącą. Ta perspektywa pokaże, iż percepcja świata (społecznego, szkolnego, natury) jest tak naprawdę kontrolowaną halucynacją. Serdecznie zapraszamy!

O prowadzącym

Prof. dr hab. Maciej Błaszak

Kognitywista, biolog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Uniwersytetu w Kilonii (Stypendium DAAD, Niemcy), Uniwersytetu w Edynburgu (Stypendium Tempus, Szkocja) i Uniwersytetu Berkeley (USA). Wykładowca Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Zainteresowania badawcze dotyczą epigenezy umysłu, czyli możliwości kształtowania mózgu człowieka pod wpływem bodźców środowiskowych. Zajmuje się psychologią uniwersalnego projektowania (universal design), neurodydaktyką i problematyką brainfitness.

Autor i współautor pięciu monografii naukowych i kilkudziesięciu artykułów. Prywatnie tato Olgi, Mileny, Tosi, Julii, Jasia i Jerzyka.

Zapisy na spotkanie

Aby zapisać się na spotkanie:
zadzwoń: 801 88 10 10 lub 58 721 48 00
albo napisz: nowaera@nowaera.pl