Rola doświadczeń w nauczaniu biologii w szkole ponadgimnazjalnej zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej. Przygotowanie do matury z wykorzystaniem rozwiązań Nowej Ery.