Javascript is required

Spotkanie 1. Projekt edukacyjny - wycieczka szkolna

Autor: Joanna Łucka, 22.02.2019

Niemiecki blog
Podziel się

Drodzy Nauczyciele! Oddaję w Wasze ręce materiały do pracy projektowej, które w angażujący i przystępny sposób wdrażają wytyczne nowej podstawy programowej.

Wybrałam zagadnienie „Planowanie wycieczki szkolnej”, ponieważ jest to temat, który kojarzy się uczniom z miłymi chwilami, a język obcy stanowi w nim okno na świat i jest przepustką do zdobywania informacji. Jest to temat również bliski nam, nauczycielom, gdyż wiemy, jak kompleksowym zadaniem jest zaplanowanie wycieczki szkolnej. Pozwólmy zatem uczniom przejąć ster i zaplanować wycieczkę ich marzeń.

 

Przygotowana przez nas praca projektowa „Unsere Klassenreise”:

  • pogłębia wiedzę o kulturze krajów niemieckojęzycznych,
  • rozwija wrażliwość międzykulturową oraz kształtuje postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur,
  • zawiera elementy interkulturowe dające uczniom możliwość porównania krajów niemieckojęzycznych ze swoją ojczyzną,
  • bazuje na pracy z autentycznymi materiałami,
  • uczy, jak efektywnie się komunikować oraz wyszukiwać informacje,
  • uczy pracy zespołowej oraz technik negocjacji,
  • daje możliwość wyrażenia swoich zainteresowań,
  • wykorzystuje i rozwija zdolności manualne uczniów oraz znajomość nowych technologii.

Wszystkie powyższe umiejętności i kompetencje zostały ujęte w nowej podstawie programowej, a ich rozwijanie jest głównym założeniem podręczników oraz dodatkowych materiałów dydaktycznych Nowej Ery, które dla Was przygotowaliśmy.

 

Projekt „Unsere Klassenreise” jest zadaniem wieloetapowym i wymaga dużego zaangażowania ze strony uczniów. Proponuję zatem na rozgrzewkę zrealizowanie dwóch mniejszych prac projektowych z sekcji „Projektecke” w podręczniku Das ist Deutsch! Kompakt dla klasy VII (strona 107). Pierwszy projekt przypomni uczniom słownictwo dotyczące żywienia, drugi natomiast przywoła tematykę podróżowania. Jak w sporcie: dobra rozgrzewka to podstawa – unikniemy kontuzji i poczucia bezradności w obliczu trudniejszego zadania, które dopiero przed nami.

 

W projekcie „Unsere Klassenreise” stawiam na autonomię – uczniowie mają pełną dowolność zaplanowania wycieczki, zgodnie z ich zainteresowaniami. My jedynie pomagamy im przy dokonaniu pierwszego kroku – czyli zawężamy pole wyboru miasta w jednym z krajów niemieckojęzycznych. Dlaczego? Jak wiadomo, pierwszy krok jest najtrudniejszy i wielość opcji może wywołać impas oraz zniechęcić zespoły do dalszej pracy. Wybór jednego z czterech miast, które idealnie nadają się na wycieczkę klasową, pomoże uczniom sprawnie rozpocząć działania i od samego początku kładzie nacisk na pracę zespołową oraz umiejętności negocjacyjne, gdyż grupa musi osiągnąć konsensus i wybrać jedno miejsce. Kolejne etapy planowania wycieczki rozwijają w uczniach umiejętności, które przydadzą im się w samodzielnym funkcjonowaniu: język niemiecki będzie stanowił środek potrzebny do wyboru transportu, noclegu oraz opracowania programu pobytu, lecz nie będzie celem samym w sobie. Projekt ten nie jest zatem projektem czysto językowym, dzięki czemu pozostaje w zgodzie z celem przyświecającym autorom nowej podstawy programowej.

 

Przekazuję Wam gotowe do druku arkusze do pracy, które krok po kroku przeprowadzą Waszych uczniów przez samodzielną pracę nad wycieczką ich marzeń.

Powodzenia w nowej erze niemieckiego!

​​

Niemiecki blog
Podziel się