Javascript is required

Światowy Dzień Godności: program edukacyjny dla lepszego świata

21.01.2023

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się
Las rąk.

Nowa Era jest partnerem edukacyjnym programu Światowy Dzień Godności w Polsce. Od lat włączamy się aktywnie w działania propagujące tematykę poszczególnych edycji programu.

Obchody Światowego Dnia Godności co roku odbywają się pod innym hasłem. Poruszają zagadnienia ważkie społecznie, odpowiadając na aktualne zapotrzebowania, a zarazem promując uniwersalne wartości, umiejętności i kompetencje. Formą działania są szkolenia i warsztaty. Na przykład hasłem przyświecającym obchodom Dnia Godności w 2018 roku było „Empatia wychodzi na dobre”. Uczestnicy warsztatów analizowali, czym jest empatia, jak się można jej nauczyć i dlaczego jej rola w codziennym życiu jest tak wielka.

Nowa Era aktywni wspiera wydarzenia towarzyszące Światowemu Dniowi Godności. informujemy współpracujące z nami szkoły o podejmowanych działaniach, umożliwiamy pobranie kompletu materiałów wspierających zorganizowanie szkoleń, warsztatów, paneli dyskusyjnych. Wierzymy, że stworzona w ten sposób sieć dobra rozprzestrzeni się na kolejne placówki, utrwalając tradycję dobrego dialogu, współpracy i współdziałania.

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się