Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Wielka Przygoda
Seria edukacyjna dla szkoły podstawowej 1-3

Wyjątkowa seria do edukacji wczesnoszkolnej, zapewniająca praktyczne i ciekawe rozwiązania w materiałach papierowych oraz spójny system rozwiązań edukacyjnych NEON. Materiał w niej zawarty umożliwia uczniom budowanie własnej wiedzy poprzez zdobywanie nowych doświadczeń, stawianie hipotez, dociekanie.

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Wielka Przygoda?Wielka Przygoda to seria, która wpisuje się w założenie, że edukację dzieci w klasach 1–3 należy traktować jako dynamiczny proces nadawania sensu i rozumienia ciągle zmieniającej się rzeczywistości. W skład serii wchodzą zarówno liczne publikacje papierowe, których struktura zmienia się w kolejnych latach, oraz NEONbooki podręcznika i zeszytu ćwiczeń – dostępne dla nauczycieli i uczniów w dowolnym miejscu i czasie – stwarzają nowe możliwości edukacyjne dzięki zasobom multimedialnym i ćwiczeniom interaktywnym z natychmiastową informacją zwrotną.

Skuteczne przygotowanie uczniów do wyzwań w klasie 4
 • To seria z przemyślaną, progresywną strukturą, która wraz rozwiązaniami zaproponowanymi w systemie NEON, pomaga w sposób efektywny i usystematyzowany wprowadzić ucznia w świat poszczególnych edukacji.
 • Materiał w niej zawarty umożliwia uczniom rozwijanie umiejętności językowych, wypowiadania się w mowie i w piśmie oraz spostrzegawczości i czujności ortograficznej już od klasy 1. Rozwija empatię i wrażliwość przyrodniczą poprzez budowanie świadomości wzajemnych zależności między człowiekiem a światem przyrody.
 • Wyróżnia się wyjątkowym podejściem do nauczania matematyki, metodą matematyki angażującej, współtworzoną przez prof. Ewę Swobodę.
 • Dodatkową zaletą tej propozycji edukacyjnej jest cyfrowa publikacja Mapy Przygód, w której ukryto ponad 750 interaktywnych ćwiczeń.
 • W Książkach Nauczyciela proponujemy ponad 500 dodatkowych ćwiczeń, które umożliwiają zdobywanie nowych umiejętności z zakresu krytycznego myślenia, pracy z mapą myśli i pracy metodą projektu.
NEONbook podręcznika i zeszytu ćwiczeń
W NEONbooku podręcznika zarówno nauczyciele, jak i uczniowie znajdą w każdej klasie ponad 500 różnorodnych zasobów (min.: filmy, prezentacje, zdjęcia), które pełnią ważne funkcje dydaktyczne:
 • ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie treści lekcji,
 • porządkują wiedzę,
 • a także pomagają skupić uwagę uczniów.

W połączeniu z tradycyjnym podręcznikiem osiągamy efekt synergii w nauczaniu.

Zaletą NEONbooka zeszytu ćwiczeń jest jego dostępność dla każdego ucznia na lekcji i w domu. Cyfrowa forma różnorodnych typów zadań z możliwością natychmiastowej weryfikacji odpowiedzi sprawia, że uczenie się jest atrakcyjne i efektywne, a nauczyciel czas poświęcony na sprawdzanie prac domowych może przeznaczyć na inne ważne obowiązki.

Mapy Przygód
Mapy przygód dla klasy 1, to ponad 750 interaktywnych ćwiczeń dodatkowych do edukacji polonistycznej, matematycznej i języka angielskiego podzielonych na działy, zróżnicowanych pod względem trudności, z możliwością dostosowania do potrzeb każdego ucznia.
 • Stanowią uzupełnienie lekcji, jak również mogą być cennym źródłem zadań do pracy domowej, czy też samodzielnej nauki uczniów.
 • Wspomagają naukę pisania i czytania, rozwijają słownictwo a także wprowadzają i utrwalają podstawowe umiejętności matematyczne.
 • Osadzone są w baśniowej scenerii – wyznaczają szlak podróży przez edukację.
 • Motywacja uczniów jest wspierana przez mechanizmy gamifikacyjne– zdobywanie punktów i pucharów.

Wszystkie teksty czytane są przez lektora!

Dla nauczycielaE-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
NEON

NEON

Praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
Sprawdź
Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.
Sprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.
Sprawdź
Generator ocen opisowych

Generator ocen opisowych

W generatorze oceny opisowej zostały zaproponowane wyrażenia oceniające, które ułatwią Nauczycielowi dokonanie oceny śródrocznej i rocznej każdego ucznia.
Sprawdź
E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.