Javascript is required

Wczoraj i dziś
Seria edukacyjna dla szkoły podstawowej 4-8

 • Filmy dla kl. 4 zapewniające kontekst do wyjaśnienia trudnych zagadnień
 • Infografiki i ilustracje oddające realia minionych epok i rozbudzające zainteresowanie historią
 • Różnorodne ćwiczenia kształcące umiejętności przedmiotowe
 • NEONbooki podręczników i zeszytów ćwiczeń z nowymi materiałami cyfrowymi
 • Najbogatsza baza materiałów dydaktycznych z konkretną pomocą w codziennej pracy nauczyciela

Zmiany w edukacji23 kwietnia br. MEN opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego. Zmiany polegają m.in. na usunięciu niektórych treści nauczania. Jednocześnie rozpoczął się proces konsultacji publicznych. Ostateczna wersja dokumentu ma zostać opublikowana w czerwcu i zacznie obowiązywać od 1 września 2024.

W odpowiedzi na tę sytuację na rok szkolny 2024/2025 Nowa Era przygotowuje oznaczenia treści objętych zmianami.

22 marca 2024 wyszło rozporządzenie dotyczące prac domowych. W klasach 4−8 pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe są nieobowiązkowe i nie ustala się z nich oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.

 • NEON Strefa ćwiczeń

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Wczoraj i dziś?Wczoraj i dziś to seria, która łączy sprawdzone rozwiązania dydaktyczne utrwalone na papierze z bogactwem zasobów cyfrowych. To gwarantuje nauczycielom komfort pracy, a uczniom ułatwia opanowanie wiedzy i umiejętności przedmiotowych. W NEONbookach Podręczników i Zeszytów ćwiczeń zamieszczono ponad 400 zasobów cyfrowych dla każdej klasy. Wszystkie cyfrowe materiały są spójne z koncepcją i treścią publikacji papierowych oraz zgodne z podstawą programową.


Łatwe nauczanie w kl. 4

Przemyślana konstrukcja każdego tematu oraz wspomagające naukę materiały cyfrowe.

 • Przystępny język oraz wyeksponowanie związków przyczynowo-skutkowych wspierają zrozumienie procesów historycznych.
 • 18 kilkuminutowych filmów o wszystkich omawianych postaciach zapewnia niezbędne tło dla poruszanych treści oraz proste wyjaśnienia trudnych zagadnień i pojęć.
 • Angażująca narracja w filmach sprawia, że uczniowi łatwo skupić uwagę na przedstawianych treściach i je zapamiętać.

Rozwiązania dla współczesnego ucznia

Przystępny język wykładu, różnorodne graficzne formy przekazu w podręczniku oraz przemyślane interaktywne zasoby cyfrowe.

 • Tabele, wypunktowania i schematy pomagają zrozumieć omawiane treści.
 • Podsumowania po każdym temacie oraz mapy myśli po każdym rozdziale ułatwiają uporządkowanie i powtórzenie wiadomości.
 • Interaktywne materiały do rozdziałów: podsumowania, osie czasu, słowniczki i testy Sprawdź się zamieszczone w NEONbookach Podręczników są pomocne podczas przygotowań do sprawdzianów.
 • Atrakcyjna dla ucznia forma ćwiczeń interaktywnych zachęca go do powtarzania wiadomości, a poza tym automatyczne sprawdzenie poprawności udzielanych odpowiedzi daje mu dodatkową satysfakcję z pracy.

Sposób na historię

Tłumaczymy historię w przemyślany sposób i systematycznie kształcimy podstawowe umiejętności przedmiotowe.

 • Atrakcyjne infografiki i zdjęcia pobudzają wyobraźnię uczniów i zachęcają do poznawania nowego materiału.
 • Animacje pozwalają lepiej zrozumieć procesy omawiane na lekcjach.
 • Multimedialne ilustracje i prezentacje ożywiają narrację historyczną – dzięki nim uczniom łatwiej jest poznać realia życia w minionych czasach.
 • Osie czasu zamieszczone w każdym temacie oraz schematy „Od przyczyny do skutku” pomagają kształcić umiejętności związane z chronologią.
 • Dodatkowe interaktywne mapy zamieszczone w NEONbooku Podręcznika wspomagają naukę historii.

NEONbook Zeszytu ćwiczeń dla każdego ucznia

Ponad 200 interaktywnych zadań do każdej klasy dostępnych dla wszystkich uczniów.

 • Dzięki NEONbookowi Zeszytu ćwiczeń wszyscy uczniowie mają dostęp do elektronicznej wersji zeszytu ćwiczeń – zarówno w szkole, jak i w domu.
 • Zdigitalizowane zadania zawarte w NEONbooku Zeszytu ćwiczeń stanowią 70% zadań z tradycyjnego zeszytu ćwiczeń.
 • Dzięki cyfrowej formie zadań uczniowie automatycznie otrzymują wyniki wraz z punktami i nagrodami.
 • NEON umożliwia nie tylko szybkie i proste zadawanie prac domowych, lecz także pełną automatyzację sprawdzania zadań zamkniętych.

E-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
NEON

NEON

Praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
Sprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.
Sprawdź
Ondorio

Ondorio

Nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.
Sprawdź
Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.
Sprawdź
E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.