Javascript is required
Przejdź do treści głównej


NOWE Słowa na start

Język polski do szkoły podstawowej dla klas 4-8

Co wyróżnia serię?
  • Kompletna seria zapewniająca spójność nauczania dzięki spiralnemu układowi treści.
  • Przystępne ilustracje, schematy, tabele, mapy myśli pozwalające przyswoić zagadnienia przedmiotowe.
  • Interaktywne tutoriale, quizy, sketchnotki, liczne przykłady, zadania o zróżnicowanym stopniu trudności rozwijające umiejętności polonistyczne.
  • Zadania typu egzaminacyjnego stopniowo przygotowujące do egzaminu.
  • NEONbooki podręczników i zeszytów ćwiczeń z nowymi materiałami cyfrowymi.
  • Najbogatsza baza materiałów dydaktycznych, w tym drukowane podręczniki nauczyciela, z konkretną pomocą w codziennej pracy.

Zmiany w edukacji23 kwietnia br. MEN opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego. Zmiany polegają m.in. na usunięciu niektórych treści nauczania. Jednocześnie rozpoczął się proces konsultacji publicznych. Ostateczna wersja dokumentu ma zostać opublikowana w czerwcu i zacznie obowiązywać od 1 września 2024 r.

W odpowiedzi na tę sytuację na rok szkolny 2024/2025 Nowa Era przygotowuje oznaczenia treści objętych zmianami.

22 marca 2024 wyszło rozporządzenie dotyczące prac domowych. W klasach 4−8 pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe są nieobowiązkowe i nie ustala się z nich oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię NOWE Słowa na start!?Jedyna seria na rynku, która łącząc intuicyjnie publikacje papierowe i bogactwo rozwiązań cyfrowych, odpowiada na potrzeby współczesnych uczniów i nauczycieli. W NEONbookach Podręczników zamieszczono blisko 400 zasobów cyfrowych dla każdej klasy, w NEONbookach Zeszytów ćwiczeń dla każdej klasy przygotowano ponad 200 zasobów. Wszystkie cyfrowe materiały są spójne z koncepcją i treścią publikacji papierowych oraz zgodne z podstawą programową.
Podstawa programowa, porządek i powtórki

Optymalizacja powtórek dzięki spiralnemu układowi treści


W serii „NOWE Słowa na start!” papierowe i cyfrowe podręczniki ściśle odpowiadają podstawie programowej Zagadnienia zostały równomiernie rozłożone na kolejne lata nauki, począwszy od tych najłatwiejszych.


W każdej kolejnej klasy
 znajdują się przypomnienia wiadomości z poprzednich klas – zarówno w rozdziałach, jak i w niezbędniku znajdującym się na końcu podręcznika. Uczniowie mają szansę dobrze utrwalić i zrozumieć ważne treści przedmiotowe także dzięki licznym ćwiczeniom tradycyjnym i interaktywnym oraz prezentacjom, bez szukania potrzebnych informacji w innych źródłach. Takie rozwiązanie stwarza szansę wszystkim uczniom na wyrównanie ewentualnych zaległości, bez względu na preferowany styl uczenia się.

Stawiamy na przystępność

Nauka na przykładach, „koła ratunkowe” dla słabszych uczniów


W każdym temacie w podręczniku znajdują się zadania o rosnącym stopniu trudności, aby uczniowie mogli krok po kroku opanować znajomość nowych zagadnień i wyćwiczyć umiejętności przedmiotowe. NEONbooki Podręczników dostarczają rozwiązania, dzięki którym każdy uczeń ma szansę przyswoić wiedzę. Tutoriale krok po kroku do form wypowiedzi pisemnych i trudniejszych zagadnień gramatycznych, liczne przykłady, wizualizacje abstrakcyjnych pojęć, ćwiczenia interaktywne to narzędzia, które usprawniają indywidualizację nauczania i zabezpieczają potrzeby uczniów o różnym poziomie opanowania umiejętności przedmiotowych.

Sposoby na lektury obowiązkowe

Przyjaźnie opracowane konteksty


Prezentujemy lektury w opracowaniach z cyklu Spotkanie z lekturą, w których przybliżamy sylwetki twórców, podajemy ciekawostki związane z utworami oraz ich adaptacjami. W notatkach O lekturze słów kilka podajemy tylko niezbędne dla utworów informacje kontekstowe, dostosowane do możliwości odbiorczych uczniów. Opracowania są wzbogacone zestawami ćwiczeń podzielonych na kręgi tematyczne, cyfrowymi sketchnotkami Co trzeba wiedzieć o lekturze.

W klasach 7 i 8 omawiamy lektury obowiązkowe na tle kolejnych epok
Uporządkowanie chronologiczne pomaga w nauce

Lektury z klas 7 i 8 omawiamy nie tylko w układzie problemowym jak w młodszych klasach, lecz także na tle wyselekcjonowanych informacji o epokach  w przystępnej formie infografik Podróż w czasy…, w których zadbaliśmy o nawiązania do współczesności. Dzięki chronologii uczniowie nie mylą dawnych utworów ze współczesnymi i potrafią je usytuować w czasie. Aby ułatwić pełne zrozumienie trudnych, archaicznych w warstwie obyczajowej i językowej utworów wprowadzamy także niezbędne konteksty biograficzny i kulturowy oraz w cyfrowym podręczniku wizualizujemy przypisy.

Dobre przepisy na wypracowania
Formy wypowiedzi pisemnej krok po kroku

Zamieszczone w podręcznikach rozdziały Szkoła mówienia i pisania przygotowują do tworzenia dłuższych i krótszych (użytkowych) form wypowiedzi. Każdy rozdział składa się z czytelnej instrukcji krok po kroku dla piszących, przydatnego słownictwa, wzorcowej realizacje wypowiedzi oraz ćwiczeń o różnym stopniu trudności. NEONbooki Podręczników zawierają interaktywne tutoriale, dzięki którym można przeprowadzić uczniów przez poszczególne etapy pisania, oraz interaktywne ćwiczenia redakcyjne. Oprócz tego w Zeszytach ćwiczeń zamieszczono różnorodne ćwiczenia, które pomogą uczniom rozwinąć warsztat pisarski.

Systematyczny kurs ortografii
Cel – poprawna pisownia na egzaminie

Odpowiedzią na trudności egzaminacyjne uczniów jest uporządkowany, dostosowany do wieku uczniów, systematyczny i spiralnie realizowany kurs ortografii – w myśl zasady: „trening czyni mistrza”.  W każdej klasie wprowadzone wcześniej zasady poprawnej pisowni są przypominane i utrwalane w podręcznikach, zeszytach ćwiczeń oraz NEONbookach poprzez angażujące różne zmysły ćwiczenia, humorystyczne plansze, mnemotechniki, haki mentalne, liczne przykłady ułatwiające utrwalenie znajomości zasad pisowni. Dzięki temu uczniowie zdążą nie tylko poznać, lecz także – co ważniejsze – opanować reguły ortograficzne oraz nauczyć się je stosować we własnych tekstach.

Egzamin ósmoklasisty na celowniku
Strategie rozwiązywania zadań i znajomość lektur pod kontrolą

Seria „NOWE Słowa na start!” już od klasy 4 stopniowo przygotowuje do egzaminu ósmoklasisty. W klasach 4–6 uczniowie regularnie zapoznają się z formułą zadań egzaminacyjnych i wypracowują strategie ich rozwiązywania. W klasach 7–8 uczestniczą w intensywnym kursie „Wiesz, umiesz, zdasz”, w ramach którego rozwiązują testy wzorowane na materiałach CKE oraz zadania egzaminacyjne do lektur obowiązkowych. Ponadto utrwalają wiedzę o lekturach dzięki infografikom podsumowującym twórczość ważnych autorów, uczą się myślenia motywami literackimi oraz tworzą dłuższe i krótsze wypowiedzi pisemne. Umiejętności egzaminacyjne rozwijają także dzięki quizom na koniec każdego rozdziału i zadaniom egzaminacyjnym w NEONbookach.

E-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
NEON

NEON

Praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
Sprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
Generator testów

Generator testów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.
Sprawdź
Ondorio

Ondorio

Nowoczesna aplikacja umożliwiająca automatyczne sprawdzanie kartkówek i testów przygotowanych w Generatorze testów i sprawdzianów.
Sprawdź
Diagnoza przedmiotowa

Diagnoza przedmiotowa

Zestaw narzędzi diagnostycznych do cyklicznych i miarodajnych badań postępów oraz do oceny poziomu przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.
Sprawdź
E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.