Javascript is required
Przejdź do treści głównej


Jak to działa?

Technika do szkoły podstawowej dla klas 4-8

 • Treści zgodne z nową podstawą programową oraz aktualnymi przepisami drogowymi.
 • Poglądowe ilustracje i atrakcyjne infografiki łagodnie wprowadzające w świat techniki.
 • Różnorodne propozycje prac wytwórczych rozwijające umiejętności techniczne.
 • Materiały wspierające przygotowania do egzaminu na kartę rowerową
 • Najbogatsza baza materiałów dydaktycznych z konkretną pomocą w codziennej pracy.

Zmiany w edukacjiMEN nie przewiduje zmian w obowiązującej podstawie programowej przedmiotu technika.

Podręcznik „Jak to działa?” kl. 5 został dostosowany do zmian w przedmiocie zgodnie z najnowszymi wytycznymi: rozporządzenia zmieniającego podstawę programową do techniki (2023) i aktualnych przepisów ruchu drogowego.

Obecnie podręcznik jest w trakcie procedury MEN.

22 marca 2024 wyszło rozporządzenie dotyczące prac domowych. W klasach 4−8 pisemne lub praktyczno-techniczne prace domowe są nieobowiązkowe i nie ustala się z nich oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Jak to działa?Jak to działa? to ceniona seria w nowoczesnym wydaniu. Oprócz sprawdzonych rozwiązań dydaktycznych zastosowanych w podręczniku wsparciem dla nauczycieli jest kompletna obudowa cyfrowa zawierająca różnorodne materiały, zwłaszcza filmy i zasoby prezentacyjne, które ułatwiają prowadzenie ciekawych lekcji techniki.

Zmiana podstawy programowej

Wszystkie materiały w serii są zgodne z nową podstawą programową z 2023 roku.

 • Nowe zagadnienia są zazwyczaj wplecione w już istniejące tematy, co ułatwia realizację podstawy programowej w dostępnym czasie.
 • Ćwiczenia dotyczące nowych treści odwołują się do życia codziennego, dzięki czemu uczniowi łatwiej jest się utożsamić z opisywanymi sytuacjami.
 • Nowe treści przedstawiono na infografikach, co ułatwia zapamiętanie nowych pojęć.
 • Zasoby prezentacyjne do nowych zagadnień ułatwią ich omawianie.

Multiteka

Biblioteka zasobów prezentacyjnych wyjaśniających zagadnienia teoretyczne i praktyczne.

Kilkadziesiąt zasobów przydatnych na lekcjach techniki, pogrupowanych według rozdziałów z podręcznika, w tym:

 • animacje,
 • filmy edukacyjne,
 • filmy instruktażowe,
 • prezentacje,
 • quizy.


NEONbook podręcznika

Elektroniczna wersja podręcznika odwzorowująca jego tradycyjną wersję, dostępna dla nauczyciela i ucznia w systemie NEON.

To takie proste! Materiały edukacyjne

21 pomysłów na prace wytwórcze do wykonania w warunkach szkolnych.

 • Czytelne, kolorowe zdjęcia oraz instrukcje napisane prostym językiem ułatwiają wykonanie prac.
 • Pomysły na różne okazje, ułożone zgodnie zprzebiegiem roku szkolnego, umożliwiają szybkie odnalezienie odpowiednich propozycji.
 • Zróżnicowany stopień trudności prac, możliwość wykonania ich z łatwo dostępnych materiałów oraz podanie szacunkowego czasu realizacji poszczególnych projektów ułatwiają dobór propozycji do potrzeb nauczyciela.
 • Filmy instruktażowe do wybranych projektów ukryte pod kodami QR ułatwiają wykonanie prac.

Aktualne przepisy ruchu drogowego

Seria Jak to działa? odzwierciedla aktualny stan prawny w zakresie przepisów ruchu drogowego

 • Treści w podręczniku zostały zaktualizowane pod kątem nowych przepisów, np. dotyczących przejść dla pieszych.
 • Dodano treści wynikające z nowych regulacji w prawie drogowym, np. dotyczące urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch.
 • Ilustracje uwzględniają coraz popularniejsze rozwiązania dla rowerzystów, np. pasy ruchu dla rowerów.
 • Animacje, pokazy slajdów i quizy w Multitece są zgodne z obowiązującymi przepisami, co daje nauczycielowi komfort pracy.
 • Zadania w generatorze testów, w tym kilkadziesiąt dotyczących skrzyżowań, ułatwiają przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową.

Nowoczesna seria dla współczesnego ucznia

Ceniona koncepcja podręcznika została dostosowana do aktualnych realiów i opracowana w jeszcze atrakcyjniejszej formie.

 • Prosty język i przystępna forma treści teoretycznych oraz ćwiczeń to sprawdzony sposób na opanowanie nowych zagadnień.
 • Ramki Warto wiedzieć, Ekowiadomość i To ciekawe uzupełniają główny tok lekcji o interesujące informacje i przyciągają uwagę uczniów.
 • Infografiki odwołujące się do współczesnych realiów pomagają przyswoić nowe treści.
 • Zadania Sprawdź się na koniec tematu oraz zestaw pytań To umiem! na końcu każdego rozdziału pozwalają szybko i łatwo podsumować zdobytą wiedzę.
 • Krótkie filmy edukacyjne pomagają sprawnie omówić zagadnienia trudne do realizacji w warunkach szkolnych.

Stawiamy na prace wytwórcze

Różnorodne propozycje prac w podręczniku oraz obudowie wspierają rozwój umiejętności technicznych uczniów.

 • To takie proste! w podręczniku to przystępne instrukcje opatrzone czytelnymi zdjęciami, które ułatwiają realizację ciekawych prac wytwórczych krok po kroku.
 • Propozycje prac Czy już potrafisz? dla ambitniejszych uczniów pozwalają rozbudzić zmysł techniczny.
 • Propozycje dodatkowych prac w formie opisów z rysunkami oraz filmów zamieszczone w obudowie poszerzają repertuar pomysłów do zrealizowania na lekcjach techniki.
 • Kolejne pomysły przedstawiono w materiałach edukacyjnych pt. To takie proste!, dostępnych w ofercie dotacyjnej.

E-rozwiązania dla Twojej seriiSprawdź
NEON

NEON

Praktyczne i intuicyjne w obsłudze narzędzie współpracy nauczyciela z uczniem. Zostało zaprojektowane jako wspólna przestrzeń wypełniona różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.
Sprawdź
Dla nauczyciela

Dla nauczyciela

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Sprawdź
Multiteka

Multiteka

Biblioteki zasobów multimedialnych pomocne w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć. Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu uczniów tematem.
Sprawdź
E-booki

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.