Javascript is required
Przejdź do treści głównej

Żyję i działam bezpiecznie


 • Wspomaga nauczanie treści przedmiotowych dzięki rozwiązaniom dostosowanym do potrzeb uczniów
 • Ułatwia wprowadzanie treści trudnych do realizacji w warunkach szkolnych dzięki aktualnym filmom
 • Kształci umiejętności przedmiotowe dzięki różnorodnym ćwiczeniom zamieszczonym w zeszycie ćwiczeń skorelowanym z podręcznikiem i zgodnym z nową podstawą programową.
 • Wspiera samodzielne utrwalanie wiedzy, czemu służą m.in. podsumowania tematów i powtórzenia po działach – Sprawdź, czy potrafisz.
 • Ułatwia kontrolowanie postępów uczniów z wykorzystaniem Generatora testów i sprawdzianów z Ondorio.

Elementy seriiBrak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Żyję i działam bezpiecznie?To nowoczesna seria oparta na sprawdzonej koncepcji cenionej przez nauczycieli. Pozwala zrealizować nową podstawę programową. Kształci kluczowe umiejętności w sposób dostosowany do potrzeb i umiejętności uczniów. Bogata obudowa dydaktyczna z aktualnymi materiałami prezentacyjnymi wspiera pracę nauczyciela.

Przekonaj się, co wyróżnia serię „Żyję i działam bezpiecznie”!

W broszurze znajdziesz informacje o:

 • sposobach wprowadzania nowych i trudnych treści, odległych doświadczeniu ucznia i niełatwych do realizacji w warunkach szkolnych
 • obudowie dydaktycznej usprawniającej przygotowanie do zajęć i prowadzenie lekcji m.in. filmach do nowych zagadnień z podstawy programowej
 • wygodnym narzędziom do szybkiego sprawdzenia wiedzy uczniów

Mamy sposób na nowe zagadnienia

Przekazujemy wiedzę niezbędną do realizacji nowej podstawy programowej z wykorzystaniem rozwiązań ułatwiających pracę na lekcji.

 • Tematy w rozdziale Edukacja obronna dają niezbędne podstawy teoretyczne, a jednocześnie przedstawiają nowe treści w przystępny sposób, z wykorzystaniem rozwiązań wspomagających ich zapamiętanie.
 • Atrakcyjne i bardzo czytelne infografiki ujmują treści w przejrzystą formę, dzięki czemu ułatwiają przyswojenie wiedzy.
 • Wiele nowych zapisów podstawy programowej zostało wplecionych w już istniejące tematy.
 • Profesjonalnie przygotowane filmy, powstałe przy współpracy z instruktorami strzelectwa i sztuki przetrwania, stanowią doskonałe uzupełnienie podręcznika.

Wiemy, jak realizować trudne treści

Opowiadamy o trudnych zagadnieniach tak, że stają się proste.

 • Małe porcje wiedzy przedstawionej prostym językiem w maksymalnie zwięzłej formie ułatwiają zapamiętanie trudnych i nowych zagadnień.
 • Proste instrukcje postępowania ujęte w algorytmy lub opatrzone poglądowymi ilustracjami pomagają opanować umiejętności praktyczne.
 • Wyróżnienie istotnych treści ramkami sprzyja ich zauważeniu i zapamiętaniu.
 • Podsumowania po tematach i Sprawdź, czy potrafisz po działach wspierają usystematyzowanie wiedzy.
 • Zeszyt ćwiczeń zawierający optymalną liczbę zadań do każdego z tematów pozwala na szybkie utrwalenie wiadomości.

Stawiamy na pierwszą pomoc i zdrowie

Poświęcamy maksymalnie dużo miejsca i czasu zagadnieniom z pierwszej pomocy. Przedstawiamy je zgodnie z najnowszymi wytycznymi.

 • Wszystkie zagadnienia  opisane zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji z 2021 roku.
 • Przejrzyste algorytmy postępowania oraz informacje praktyczne sprzyjają skupieniu uwagi na najistotniejszych kwestiach.
 • Nowe zagadnienia dotyczące ran i krwotoków są przedstawione w formie uproszczonych rysunków i rycin, co pozwala się skupić na algorytmie postępowania w razie wystąpienia krwotoku.
 • Nowe, aktualne filmy ułatwiają omówienie w warunkach szkolnych sytuacji wymagających udzielenia pierwszej pomocy.
 • Temat dodatkowy na końcu podręcznika zawierający treści dotyczące edukacji zdrowotnej umożliwia przeprowadzenie lekcji poruszającej te ważne zagadnienia.

Zapewniamy nauczycielom komfort pracy

Bogata obudowa dydaktyczna ułatwia przygotowanie do zajęć oraz ich realizację i daje gwarancję materiałów najwyższej jakości.

 • Dokumentacja nauczyciela oraz materiały do prowadzenia lekcji, m.in. scenariusze zajęć, i sprawdzania wiedzy, np. klucz odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń, skracają czas pracy nauczyciela.
 • Filmy, animacje i prezentacje ułatwiają realizację treści kształcenia w warunkach szkolnych, a jednocześnie uatrakcyjniają lekcje.
 • Niemal 200 zadań w generatorze testów i sprawdzianów umożliwia przygotowanie kartkówek i klasówek dopasowanych do poziomu wiedzy klasy.
 • Narzędzie Ondorio skraca czas sprawdzania wygenerowanych testów.
 • Webinaria z ekspertami przybliżają nowe zagadnienia z podstawy programowej i pozwalają na zaktualizowanie wiedzy m.in. z pierwszej pomocy.

E-rozwiązania dla nauczycielaDowiedz się więcej

Dlanauczyciela.pl

Materiały dydaktyczne i pomoce edukacyjne, podzielone na kategorie: dokumentacja nauczyciela, prowadzenie lekcji, sprawdzanie wiedzy, materiały prezentacyjne i rozwojowe.
Dowiedz się więcej

Generator testów i sprawdzianów

Baza zadań i testów stanowiąca niezbędne narzędzie w pracy nauczyciela. Ułatwia systematyczną kontrolę postępów uczniów.
Dowiedz się więcej

E-booki

Cyfrowe podręczniki przygotowane dla uczniów szkoły podstawowej (klasy 1-8). Z e-booków można korzystać na komputerze i tablecie, w domu i klasie – są dostępne wszędzie tam, gdzie jest Internet.

Chcesz dowiedzieć się więcej?Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.