Javascript is required
header image

Podstawy przedsiębiorczości

Branżowa szkoła

Seria Krok w przedsiębiorczość pozwala zrealizować wymagania zawarte w podstawie programowej do podstaw przedsiębiorczości dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów szkoły podstawowej.*
* Wymagania ogólne i szczegółowe zamieszczone w podstawie programowej do podstaw przedsiębiorczości dla branżowej szkoły I stopnia dla absolwentów szkoły podstawowej znajdują się także w podstawie programowej do tego przedmiotu dla liceum i technikum. Na ich realizację w obu typach szkół przewidziano tę samą liczbę godzin. Seria Krok w przedsiębiorczość pozwala zrealizować wymagania określone w obu tych podstawach programowych.