Javascript is required

#Szkoła2030: przyszłość edukacji w Waszych oczach

28.11.2023

Konkurs
Podziel się
Wychowawczyni mówiąca do klasy.

„Wyobraź sobie, że jest 1 września 2030 roku. Szkoła, do której polskie dzieci wracają po wakacjach, to szkoła marzeń. W jaki sposób my, Polacy, osiągnęliśmy ten cel?” - tak brzmiał temat konkursu, który w marcu ogłosiło Społeczne Towarzystwo Oświatowe. Znamy już jego wyniki!

Siedmiu wspaniałych

Konkurs miał na celu zainicjowanie ogólnopolskiej burzy mózgów dla edukacji. Jakie rozwiązania warto wdrożyć w placówkach edukacyjnych, a jakie praktyki porzucić? Czego oczekujemy od szkoły? Jakie cele przed nią stawiamy? To tylko niektóre z pytań, jakie musieli zadać sobie uczestnicy konkursu. Dziś znamy już jego laureatów! Jury złożone z ekspertów edukacji i nauczycieli-praktyków wyłoniło trzy zwycięskie prace oraz przyznało cztery wyróżnienia. Nazwiska triumfatorów konkursu poznacie, wchodząc na stronę szkola2030.pl. Tam też przeczytacie nagrodzone teksty. Zachęcamy, bo warto!

Szczególna rola edukacji

Nowa Era została partnerem konkursu #Szkoła2030, ponieważ wierzymy w wartość dyskusji, rozmowy, wymiany myśli. Szczególnie, gdy owa dyskusja dotyczy edukacji – dziedziny odgrywającej wyjątkową rolę w życiu społecznym. Ma ona wpływ nie tylko na losy poszczególnych jednostek, ale też na dobrostan kraju.  Efektywna edukacja to szansa na odkrycie i rozwinięcie potencjału drzemiącego w każdym dziecku. Rola szkoły w tym procesie jest kluczowa, a udzielone przez nią wsparcie bezpośrednio przekłada się na sukces życiowy młodych ludzi. Dlatego nie przestawajmy marzyć o lepszej edukacji - rozmawiajmy, planujmy, dzielmy się doświadczeniami. Nasze wydawnictwo jest zawsze otwarte na Wasze pomysły!

Konkurs
Podziel się