Javascript is required

Szkoły zamknięte do 26 kwietnia, egzaminy w czerwcu. MEN ogłosiło decyzje na najbliższe tygodnie

25.04.2024

Nauka zdalna
Podziel się

Przedłużenie przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 26 kwietnia, przełożenie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego na drugą połowę czerwca – to informacje przekazane w trakcie konferencji prasowej przez Prezesa Rady Ministrów.

Nauka zdalna do 26 kwietnia
„Przesuwamy egzaminy maturalne i egzaminy ósmoklasistów. Nie odbędą się wcześniej niż w drugiej połowie czerwca. Poinformujemy o tym na trzy tygodnie wcześniej” – poinformował premier na konferencji prasowej (czwartek, 9 kwietnia 2020). „Na kolejne dwa tygodnie zamknięte będą szkoły, przedszkola. Przedłużony będzie zasiłek opiekuńczy dla osób, które muszą zostać w domach z dziećmi”. W praktyce oznacza to, że co najmniej do końca kwietnia kontynuowana będzie nauka zdalna na sformułowanych wcześniej zasadach. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę oraz stażu uczniowskiego. Komunikat MEN i treść dzisiejszego rozporządzenia do pobrania w formacie PDF znajdziecie tutaj.

Bezpieczeństwo uczniów priorytetem
Po raz kolejny w swym komunikacie Minister Edukacji Narodowej podkreślił, że szczególną uwagę przy organizacji nauczania zdalnego należy poświęcić bezpieczeństwu uczniów i dostosowaniu formy nauczania do ich możliwości psychofizycznych. W szczególności warto pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Dobór narzędzi przy nauce zdalnej powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie do czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, a także wiek i etap rozwoju uczniów i ich sytuację rodzinną. Przy ustalaniu tygodniowego zakresu materiału dla poszczególnych klas, Dyrektor w porozumieniu z Nauczycielami powinien uwzględnić równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu i zróżnicowanie tych zajęć pod kątem możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży.

Od 16 kwietnia obowiązek zasłaniania nosa i ust
Rząd przekazał także inne ustalenia, które są ważne dla wszystkich obywateli. Niektóre z nich dotyczą bezpośrednio dzieci i młodzieży i warto je uczniom oraz wychowankom przypomnieć.

  • Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. nieletnich nadal obowiązuje zakaz wychodzenia na ulicę bez opieki dorosłego.
  • Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostaje obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych.
  • Wychodzenie z domu powinno być ograniczone do absolutnego minimum, a odległość utrzymana od innych pieszych powinna wynosić co najmniej 2 metry.
  • Nadal obowiązuje zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów i promenad.

Listę aktualnie obowiązujących zasad znajdziecie tutaj.

Nauka zdalna
Podziel się