Javascript is required

Sztuka patrzenia

Autor: dr Mateusz Leszkowicz, 28.02.2022

Podziel się

Coraz częściej poznanie świata i komunikacja z nim odbywa się za pomocą obrazu. Wydaje się, że człowiek nabrał w tym wprawy. Sama intensywność kontaktu jednak nie wystarczy, żeby stać się biegłym odbiorcą lub skutecznym twórcą.

Wiele osób w sposób intuicyjny wyraża swoje opinie na temat grafiki i obrazów, z jakimi spotyka się w codziennym życiu (na opakowaniach produktów, szyldach czy w serwisach internetowych). Niektóre projekty graficzne podobają się, inne nie. Ta opinia oparta jest zazwyczaj na wrażeniu estetycznym. Jest ono ważne, ale jeśli odbiorca na nim poprzestanie, trudno mu będzie umiejętnie skorzystać z tego, co dany obraz niesie. A niemal zawsze niesie jakieś informacje.

Zmierzyć się z intencją autora

Ktoś, kto wpada w pułapkę kierowania się wyłącznie oceną estetyczną, może szybko przekonać się o konsekwencjach niedokładnego czytania. Na przykład, kiedy efektownie zapakowany produkt spożywczy zachęci do spontanicznego zakupu na tyle mocno, że kupi go, nie czytając już informacji o niezdrowym składzie lub nie zauważając braku ważnego certyfikatu. Jeśli potem rozczaruje go smak kupionego produktu albo poczuje się źle po jego zjedzeniu, może pomyśleć, że należało dokładniej przyjrzeć się opakowaniu.

Niedokładne czytanie obrazów może dać się we znaki także w podróży. Z powodu zbyt pobieżnego oglądania oznaczeń komunikacyjnych często gubimy się na lotniskach. W czasie wypadu w góry możemy wpaść w kłopoty, jeśli przecenimy swoje umiejętności czytania mapy. W takich przypadkach łatwo jest dojść do wniosku, że przydałoby się podszlifowanie jakichś umiejętności.

Bywa jednak też tak, że odbiorcy obrazu (mówiąc bardziej fachowo: komunikatu wizualnego) trudno jest świadomie ocenić stopień zrozumienia go oraz efekt czytania. Gdy przyglądamy się infografice zamieszczonej na stronie internetowej czasopisma albo ilustracji przedstawiającej przekrój obiektu w podręczniku do biologii, ocena, czy czytamy ją prawidłowo, czy interpretujemy wszystkie jej elementy zgodnie z intencją autora, a nawet czy czytamy ją zbyt wolno lub wystarczająco szybko, nie jest dla ludzkiego mózgu ani naturalna, ani łatwa.

Komunikaty wizualne, które przekazują dużo informacji o skomplikowanej strukturze, mogą być dla nas wyzwaniem. Bywają też jednak zachętą. W Szwecji prowadzono badania nad uwagą odbiorców podczas czytania pierwszych stron dzienników. W trakcie eksperymentu pokazywano dwa rodzaje materiałów – bardzo interesujące zdjęcia lub odpowiadające im treściowo infografiki. Walkę o uwagę czytelnika wygrywała zawsze infografika (która z natury jest kompleksowa i dość wymagająca). Dlaczego? Wymuszała ona zdecydowanie dłuższy czas skupienia wzroku, spełniając kilka funkcji (ukazywała strukturę, przyczyny i dynamikę zjawiska), których zdjęcie lub ilustracja nie były w stanie spełnić.

Wyciągnąć z obrazu komunikat

Obrazy odgrywają bardzo ważną rolę w procesie poznawania świata, bez względu na to, czy są skierowane do dorosłego, który chce poznać działanie maszyny, którą się zainteresował, czy do ucznia, który musi nauczyć się w szkole odróżniać rodzaje komórek. Jeśli są dobrze skonstruowane, zazwyczaj ułatwiają zrozumienie i przyspieszają uczenie się. Właśnie dlatego w instrukcjach, podręcznikach, poradnikach, informacjach w mediach można dzisiaj znaleźć informacje przekazywane nie tylko tekstem, lecz także obrazem.

Mówi się, że komunikaty wizualne są dzisiaj wykorzystywane coraz częściej, bo odbiorcy są z nimi bardziej oswojeni i wolą je od tekstów. Jest to oczywiście część prawdy, ale też fałszywe przekonanie, że czytanie obrazów wymaga mniej wysiłku. Tymczasem człowiek musi nauczyć się czytania obrazów tak samo, jak uczy się czytania tekstów i w taki sam sposób musi poświęcić im swoją uwagę, kiedy się z nimi zapoznaje. A twórcy obrazów muszą nauczyć się ich konstruowania, żeby przedstawić potrzebne informacje w sposób zrozumiały dla odbiorcy.

Szczególnie ważne jest to w dziedzinie edukacji. Aby uczeń miał ułatwione zadanie, zarówno on, nauczyciel, jak i autor materiałów do nauki muszą nabyć nowych umiejętności. Zrozumienie, po co i dlaczego w pomocach naukowych znajdują się ilustracje lub wykresy, wiedza o tym, w jaki sposób taki obraz wspiera ucznia, może pomóc także rodzicom, którzy zaglądają do podręczników swoich dzieci i chcą asystować młodemu odkrywcy.

Umiejętności czytania i konstruowania obrazu mają nawet swoją nazwę: mówi się o kompetencjach wizualnych oraz kompetencjach medialnych. Najbardziej ogólnie można opisać je jako zdolność do umiejętnego patrzenia, odczytywania znaczeń oraz wizualnego kodowania. O tym, że sprawa nie jest prosta, świadczy chociażby fakt, że wiedzy na ten temat dostarczają różne dziedziny nauki: neurobiologia (opisująca pracę mózgu), kognitywistyka (opisująca to, w jaki sposób się uczymy), a nawet ergonomia (w tym przypadku zajmująca się użytecznością komunikatów wizualnych).

Malarze znaczeń

Umiejętności i wiedza specjalisty, który przygotowuje materiały do nauki, to sprawa fundamentalna. Jeżeli są one przygotowane niewłaściwie, nawet bardzo sprawny odbiorca umęczy się, zanim wyciągnie z obrazu istotny komunikat. O tym, aby tak się nie stało, zadecyduje wypadkowa kilku czynników. Na pewno estetyka, która działa jak przynęta – odpowiednio przyciąga uwagę ucznia i zachęca go do tego, żeby poświęcić materiałowi choć trochę czasu. Uroda obrazu, jego stylistyka i kolorystyka wpływają na sposób jego percepcji i motywację do uczenia się, ale nie mają bezpośredniego wpływu na samą skuteczność nauki (czyli tego, czy uczeń zrozumie i zapamięta treści obrazu).

W nauce nie chodzi przecież o to, żeby podziwiać piękno grafiki, ale o to, żeby pobrać z niej informację. Dlatego osoba, która się uczy, musi odczytać również inne ważne aspekty obrazu.

Istnieją poważne badania (np. badania amerykańskie nad skutecznością ilustrowanej instrukcji bandażowania), które wykazały, że dla efektu uczenia się największe znaczenie mają tzw. cechy psychologiczne obrazów. To cechy, które pomagają odbiorcy skupić uwagę (szczególnie na istotnych elementach przekazu wizualnego) lub przypomnieć sobie, co już wie na dany temat, i odnieść nowe informacje do swojego życia. Albo ułatwiają mu wyobrażenie sobie tego, co próbuje poznać, szczególnie jeśli jest to coś trudnego lub abstrakcyjnego.

Nie są to cechy, na których najczęściej się koncentrujemy, patrząc na obraz, a nawet więcej: jego świadome odczytanie wymaga bardzo specjalistyczne wiedzy z różnych dziedzin. Dlatego to eksperci projektujący grafiki edukacyjne muszą doskonale znać się na tym, jak działa umysł człowieka, i wyprzedzać jego reakcje na bodźce. Dobrze skonstruowane grafiki edukacyjne będą zawierać szereg elementów i zabiegów, które manipulują uwagą i pamięcią odbiorcy. Natomiast dobrze skonstruowany kurs (np. program nauczania geografii w szkole i towarzyszący mu podręcznik) będzie stopniowo dostarczał osobie uczącej się treningu umiejętności czytania tak skonstruowanych grafik.

Czytania obrazu warto uczyć się od najmłodszych lat. A oceniając materiały wizualne, warto zawsze zadać sobie pytanie nie o to, czy są estetyczne, ale o to, w jaki sposób komunikują istotne treści.

Jak działa prawidłowo przygotowany wizualny materiał edukacyjny?

  • Wzbudza zainteresowanie i motywuje do pracy z nową informacją.
  • Pomaga osobie uczącej się skupić uwagę na obrazie i na jego najważniejszych elementach.
  • Pomaga osobie uczącej przypomnieć sobie, co już wie na dany temat (np. poprzez zastosowanie analogii do czegoś, co już wie i zna).
  • Redukuje wysiłek umysłowy osoby uczącej się (np. nie zawiera zbędnych elementów, zawiera uproszczenia).
  • Uruchamia wyobraźnię, która pozwala skuteczniej przetworzyć nową wiedzę.

 

dr Mateusz Leszkowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, zajmuje się pedagogiką mediów i badaniami środowiska materialnego edukacji.Artykuł pochodzi z magazynu Newsweek Psychologia 3/2020.

Podziel się