Javascript is required

10 strategii zwiększających motywację dzieci z ASD

Autor: Ewa Śniegowska, 18.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się

Nauczyciel może zastosować różnorodne strategie proaktywne – zwiększające motywację podopiecznych do uczenia się nowych umiejętności. Prezentujemy spis zasad, które przyczynią się do wzrostu zaangażowania dzieci podczas uczestnictwa w zajęciach.

Tekst na podstawie „Przewodnika metodycznego” do programu multimedialnego SPEKTRUM AUTYZMU PRO

1. Zadbaj o to, aby uczeń się nie nudził
Koncentracja uwagi może spadać z powodu zbyt trudnych, nudnych lub zbyt łatwych zadań. Ważne jest dostosowanie programu edukacyjnego do indywidualnych możliwości ucznia, przeplatanie zadań trudniejszych łatwiejszymi oraz prezentowanie ćwiczeń w odpowiednim tempie. Dzieci z autyzmem uczą się lepiej, gdy tempo pracy jest szybsze.
2. Zatroszcz się o odpowiedni poziom motywacji
Staraj się indywidualizować wzmocnienia i dbaj, aby były one różnorodne. Wskazane są systemy motywacyjne, np. żetonowe. Prowadząc zajęcia, zwracaj uwagę na ucznia i chwal go także wtedy, gdy jest spokojny i właściwie spędza czas, bowiem pozytywna uwaga jest wysoce motywująca.
3. Wyeliminuj czynniki, które utrudniają funkcjonowanie dzieci z ASD
Bodźce rozpraszające to np.: ozdoby na ścianie, inne osoby obecne w pomieszczeniu do nauki, zbyt dużo przedmiotów rozłożonych na stole. Zadbaj o to, by nic nie zakłócało waszej pracy.
4. Pozwól uczniowi dokonywać wyboru
Zwiększa to motywację do podejmowania wysiłku. Należy zatem znaleźć równowagę między dyrektywnością i podporządkowaniem się dziecka osobie dorosłej, a podążaniem za podopiecznym i jego możliwością wyboru.
Praca z programem multimedialnym daje szansę na dostosowanie się do preferencji użytkownika, np. dzięki możliwości dokonania wyboru postaci przewodniej, która będzie towarzyszyć podczas wykonywania zadań.
Możesz też pozwolić uczniowi na zmianę kolejności wykonywanych poleceń, jeśli nie burzy to toku lekcji.
5. Upewnij się, że uczeń ma możliwości pozwalające mu uczestniczyć w zajęciach
Często frustracja uczniów wynika ze zbyt wysokich oczekiwań nauczyciela. Może się zdarzyć, że dziecko jeszcze nie potrafi się uczyć, więc nie jest gotowe do udziału w lekcji z programem multimedialnym.
6. Nauczaj z dużą dozą sukcesu
Człowiek uczy się chętniej, gdy odnosi sukcesy. Dlatego stosuj podpowiedzi od początku nauczania nowej umiejętności w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa popełnienia błędów i narażenia na dziecka na poniesienie porażki.
7. Ustal odpowiednie sekwencje ćwiczeń
Przeplataj polecenia i zadania już opanowane przez dziecko z takimi, których dopiero się uczy, a także – aktywności, w których uczeń jest samodzielny, z tymi, w których potrzebuje pomocy.
8. Interweniuj, wyprzedzając niepożądane sytuacje
Gdy zauważysz zdenerwowanie dziecka, przerwij działania. Postaraj się uspokoić podopiecznego. Zastosuj skuteczną strategię: przerwij, przekieruj i wzmocnij.
9. Słuchaj swoich uczniów i wyciągaj wnioski
Przyjmij, że brak postępów nie jest ich winą, a raczej błędem w planowaniu terapii. Potrzebujesz wtedy wprowadzić zmiany w metodach nauczania lub motywowaniu uczniów.
10. Staraj się zachować spokój i neutralność
Choć bywa to trudne, postępuj stanowczo i konsekwentnie, lecz bez zdenerwowania. 

Pochwały mają moc

We współczesnej rzeczywistości nie doceniamy mocy pochwał i niestety częściej ganimy dzieci niż chwalimy. Dotyczy to zarówno rodziców, jak i nauczycieli.

Uwaga nauczycieli w pierwszej kolejności kierowana jest na złe zachowania podopiecznych. Jednakże koncentracja na negatywach może doprowadzić do obniżenia samooceny dziecka i jego wiary w swoje możliwości, a co za tym idzie – do spadku motywacji. Dlatego bardzo ważną sprawą jest nauczenie się zwracania uwagi na pozytywne zachowania dziecka i mówienie mu o tym. (…)

Na podstawie: „Przewodnik metodyczny” do programu multimedialnego SPEKTRUM AUTYZMU PRO

O autorce:

Ewa Śniegowska – oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta behawioralny. Specjalizuje się w pracy z dzieckiem autystycznym.

 
Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się