Javascript is required

Skorzystaj ze środków PFRON przy zakupie

Autor: Magdalena Kozińska , 22.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się

Likwidacja barier w komunikowaniu się to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pozwala na uzyskanie wsparcia w likwidacji ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji.

 

Dla kogo?

Pieniądze z programu przeznaczone są dla osób, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne (czyli orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień).
Uwaga! Jeśli w ciągu ostatnich 3 lat korzystałeś z dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, nie przysługują ci pieniądze z programu. Nie dostaniesz ich także, jeśli jako podmiot starający się o dofinansowanie masz jakiekolwiek zaległości wobec PFRON lub fundusz rozwiązał z tobą umowę z twojej winy.
Ile?
Wysokość dofinansowania likwidacji barier funkcjonalnych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia (wysokość przeciętnego wynagrodzenia podaje Główny Urząd Statystyczny – w II kwartale 2020 r. wynosiło ono 5248,83 zł; a to oznacza, że maksymalnie można się starać o dofinansowanie w wysokości 78732,45 zł).
Uwaga! Nie można się starać o dofinansowanie kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.
Na co i kiedy?
Nie ma zamkniętej listy sprzętu, na jaki można przeznaczyć pieniądze. Muszą to być jednak przedmioty, które umożliwią lub ułatwią wykonywanie codziennych czynności i kontakty z otoczeniem. Może to być zakup np. budzików świetlnych, wideotelefonu, laryngofonu, syntezatora mowy czy materiałów elektrooptycznych, a także innych przydatnych w funkcjonowaniu przedmiotów. Wnioski można składać przez cały rok, dofinansowania wypłacane są do momentu, do kiedy powiatowe centrum pomocy rodzinie (PCPR) dysponuje środkami finansowymi na ten cel.
Uwaga! O dofinansowanie można się starać raz na 3 lata.

Gdzie złożyć wniosek?
Pisemny wniosek o dofinansowanie składa się w powiatowym centrum pomocy rodzinie (lub instytucji równorzędnej w mieście na prawach powiatu, czyli w miejskim ośrodku pomocy społecznej). Wniosek rozpatruje starosta powiatowy właściwy dla miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Uwaga! Wniosek można złożyć też przez internet. Wystarczy wejść na stronę SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON: sow.pfron.org.pl. Aby złożyć wniosek, będzie trzeba założyć indywidualne konto, potrzebny będzie także profil zaufany, by potwierdzić dane.
Autor: Magdalena Kozińska
Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się