Javascript is required

Mutyzm historycznie

22.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się

Nazwa pochodzi z łaciny. Przymiotnik mutus, muta, mutum oznacza niemy. To zaburzenie znane od niemal 150 lat, ale na ich przestrzeni było różnie interpretowane przez specjalistów.

1877 r. – niemiecki lekarz Adolf Kussmaul opisał zaburzenie mowy u dzieci, które nazwał aphasia voluntaria, czyli afazja zamierzona był przekonany, że milczenie jest związane z tym, że dziecko po prostu nie chce mówić, że taki jest jego zamiar.
1934 r. – w magazynie medycznym „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” opublikowano badania, które udowadniały, że zaburzenia mowy nie są związane z wyborem czy uporem dziecka, ale jest przejawem fobii społecznej.
1980 r. – mutyzm po raz pierwszy został opisany w podręczniku medycznym „The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”; wówczas wiązano go z matczyną nadopiekuńczością.
1994 r. – zrezygnowano z dawnej nazwy zaburzenia  mutyzm wybieralny i wprowadzono współczesną: mutyzm funkcjonalny, którym jednoznacznie wiąże zaburzenia mowy z zaburzeniami lękowymi.
Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się