Javascript is required

Nauczanie dzieci z ASD – wskazówki dla nauczyciela

Autor: Ewa Śniegowska, 18.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się

Pewne szczególne strategie uczenia dzieci będą odgrywały większą rolę w edukacji dzieci z ASD niż w przypadku innych uczniów.

Na podstawie  „Przewodnika metodycznego” do programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO.


Historyjki obrazkowe
Do efektywnych strategii uczenia dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych zaliczamy te, które wykorzystują historyjki obrazkowe. Ważne jest, aby były to fabuły opowiadające o relacjach zachodzących między ludźmi w naturalnych życiowych sytuacjach – tzw. historyjki mentalistyczne.
Do ich ułożenia potrzebna jest zdolność do mentalizowania, czyli wczuwania się w stany mentalne ich bohaterów. Historyjki są pomocne w kształtowaniu umiejętności rozumienia intencji i zamiarów.

Dzieci ze spektrum zaburzeń autystycznych bardzo dobrze radzą sobie z układaniem historyjek mechanistycznych i behawiorystycznych. Problem stanowi dla nich ułożenie historyjki mentalistycznej, dlatego pojawiły się one w naszym programie.

Indywidualnie dostosowany system motywacyjny
Nie ma możliwości sprawnego uczenia się bez motywacji. Jednak dzieci z ASD charakteryzują się innymi źródłami motywacji niż ich rówieśnicy o rozwoju typowym. Bardzo często wolą one spędzać czas samotnie niż uczestniczyć w interakcjach społecznych. Pozbawia je to możliwości poznania wielu aspektów otaczającego środowiska, zubaża funkcjonowanie społeczne, a wspiera angażowanie się w stereotypowe i rutynowe zachowania. Dlatego każde dziecko powinno mieć dopasowany indywidualnie system motywacyjny.
Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO  realizuje tę potrzebę. Po zakończeniu każdego zadania możemy uzyskać animowaną informację zwrotną, a w trakcie pracy – komunikat dźwiękowy i wizualny. Daje to małemu użytkownikowi programu czytelną i natychmiastową informację, czy jego działanie jest postępowaniem pożądanym. Nagradzanie dziecka poprawia jego motywację i wytrwałość, obniżając przy tym poziom frustracji, redukując zachowania niepożądane. Należy pamiętać, że pozytywnie oceniane zachowanie będzie się powtarzać częściej. Jeśli uczniowi nie wystarcza system motywacyjny zawarty w programie, to powinniśmy wprowadzić dodatkowy.

Połączenie składników – behawioralnego i kognitywnego
Każda interwencja stosowana w stosunku do dzieci z ASD musi obejmować zarówno składnik behawioralny, jak i kognitywny (dotyczący tego, jak ludzie myślą i oceniają komunikację oraz interakcje). Uczenie się społecznego funkcjonowania obejmuje więcej niż zrozumienie czystego zestawu okoliczności czy umiejętności – zawiera również ocenę, jak skutecznie zastosować tę umiejętność. 

Modelowanie zachowań
Wiedzieć, jak poprosić o pomoc – to jedno, a poprosić taktownie – to coś zupełnie innego. Program SPEKTRUM AUTYZMU PRO służy modelowaniu zachowania, ucząc przy tym oceny wydarzeń komunikacyjnych i interakcyjnych. Bez modelowania interakcji istnieje ryzyko, że dzieci opanują umiejętności społeczne jedynie na poziomie intelektualnym i nie będą potrafiły zastosować ich w praktyce.
Na podst: Ewa Śniegowska, „Przewodnik metodyczny” do programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO.
O autorce: oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta. Specjalizuje się w pracy z dzieckiem autystycznym.
 
Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się