Javascript is required

Termin egzaminu ósmoklasisty w 2022 roku

22.04.2024

Szkoła podstawowaEgzamin Ósmoklasisty
Podziel się

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała komunikaty w sprawie harmonogramu egzaminu ósmoklasisty w 2022 r.

Komunikat Dyrektora CKE z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w 2022 r. określa terminy główne oraz dodatkowe egzaminu w nowym roku szkolnym.

Termin główny: maj 2022 r., w szkołach w których nauka kończy się w semestrze jesiennym (styczeń 2022 r. – w szkołach dla dorosłych).

  • 24 maja 2022 r.(wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 25 maja 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
  • 26 maja 2022 r.(czwartek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Termin dodatkowy: maj i czerwiec 2022 rok.

  • 13 czerwca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 9:00 – egzamin z języka polskiego,
  • 14 czerwca 2022 r. (wtorek) o godzinie 9:00 – egzamin z matematyki,
  • 15 czerwca 2022 r. (środa) o godzinie 9:00 – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną opublikowane 1 lipca 2022 r.

 

* Informacje na podstawie komunikatów ze strony www.cke.gov.pl

Szkoła podstawowaEgzamin Ósmoklasisty
Podziel się