Javascript is required

Uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole: rekomendacje i wskazówki MEiN

16.09.2021

Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowa
Podziel się
Dwie dziewczynki pracujące nad zadaniami.

W ostatnich dniach lutego Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zbiór rekomendacji i wskazówek dotyczących funkcjonowania uczniów z Ukrainy w polskich placówkach oświatowych. Ważne informacje dla rodziców uczniów dostępne są także w języku ukraińskim.

Uczniowie z Ukrainy mają prawo do kontynuowania nauki w polskiej szkole  

Dzieci i nastolatki w wieku 7-18 lat przebywające na terytorium RP – niezależnie od narodowości i obywatelstwa – są objęte obowiązkiem szkolnym i co za tym idzie  korzystają z nauki i opieki na takich samych warunkach, jak dzieci polskie. Aby zapisać cudzoziemskie dziecko do szkoły, rodzice powinni zgłosić się do placówki najbliższej aktualnemu miejscu pobytu lub zamieszkania dziecka. Szkoła przydzieli dziecko do oddziału odpowiedniego dla jego wieku i dotychczasowej edukacji. W sytuacji, gdy szkoła nie dysponuje miejscem w odpowiednim oddziale, gmina skieruje ucznia do innej placówki na swoim terenie.  

Jak zapisać cudzoziemskie dziecko do polskiej szkoły – krok po kroku 

  • Zbierz świadectwa szkolne z dotychczasowej nauki dziecka. 
  • Jeśli nie masz świadectw ani innych dokumentów potwierdzających przebieg edukacji dziecka – napisz oświadczenie, w którym wyszczególnisz, ile lat nauki dziecko ukończyło i w jakich placówkach (podaj ich nazwy i adresy). 
  • Skontaktuj się ze szkołą najbliższą miejscu pobytu dziecka, wypełnij wniosek o przyjęcie do szkoły i złóż go w sekretariacie.   
  • Zaczekaj na decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły (podejmuje ją dyrektor placówki).  

Uczniom-cudzoziemcom przysługują dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz pomoc psychologiczna 

Co, jeśli uczeń nie posługuje się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki? Dla takich uczniów dyrektor szkoły może zorganizować dodatkowe zajęcia języka polskiego lub utworzyć oddział przygotowawczy, w ramach którego nauczanie będzie dostosowane do możliwości i potrzeb ucznia. Możliwe jest także zatrudnienie osoby mówiącej po ukraińsku w charakterze pomocy nauczyciela. Organ prowadzący szkołę może ponadto zdecydować o  zorganizowaniu dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania. Uczniowie-cudzoziemcy oraz uczniowie polscy mogą być także objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną, którą w każdej placówce organizuje jej dyrektor. Rekomendacje i wskazówki dotyczące takiej pomocy i rady dotyczące sposobu prowadzenia rozmów z dziećmi  na temat działań zbrojnych prowadzonych za wschodnią granicą zostały opublikowane przez MEiN w osobnym dokumencie.  

Poniżej zamieszczamy linki do artykułów i dokumentów omówionych w artykule: 

  • Informacje dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - czytaj po polsku i ukraińsku TUTAJ 
  • Szczegółowe zasady przyjmowania cudzoziemców do polskich szkół – czytaj TUTAJ  
  • Jak rozmawiać z uczniami na temat sytuacji na Ukrainie – czytaj TUTAJ  
Szkoła podstawowaSzkoła ponadpodstawowa
Podziel się