Javascript is required

Większa dotacja podręcznikowa 2022

16.01.2024

Programy edukacyjne
Podziel się
Wypełnianie wniosku dotacyjnego.

MEiN: Środki na dotację podręcznikową 2022 niebawem w szkołach.

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe są w 100% zabezpieczone w budżecie. Oznacza to, że szkoły otrzymają środki zgodnie ze zgłaszanym przez siebie zapotrzebowaniem, wnioskowanym do organów prowadzących.

Z uwagi na zwiększoną liczbę uczniów z Ukrainy w polskim systemie oświaty oraz wynikające z tego tytułu migracje uczniów, zwiększeniu ulec musiał także maksymalny limit wydatków na dotację podręcznikową. Został on powiększony  z 273 mln zł do 340 mln zł, czyli o 67 mln zł.

Zmiany zatwierdzone przez Prezydenta

Nowelę Prawa oświatowego i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, zwiększającą maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na zakup przez samorządy podręczników i ćwiczeń dla uczniów podpisał już Prezydent RP.  Przepisy o wydatkach na finansowanie zakupu podręczników i ćwiczeń weszły w życie dzień po ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw.

Środki finansowe zostaną przekazane wojewodom, a za ich pośrednictwem organom prowadzącym szkoły/jednostkom samorządu terytorialnego, niezwłocznie po wejściu w życie regulacji prawnych.

Źródło: www.gov.pl

Programy edukacyjne
Podziel się