Javascript is required

Wnioski z egzaminu ósmoklasisty 2021 - język polski

09.04.2024

Język polskiEgzamin Ósmoklasisty
Podziel się

Tegoroczny arkusz egzaminacyjny mógł pod wieloma względami pozytywnie zaskoczyć zdających egzamin uczniów. Pojawiły się także zadania, które mogły sprawić uczniom trudność. Oto nasz komentarz do egzaminu z języka polskiego.

Podczas tegorocznego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego obowiązywały wymagania egzaminacyjne, które zostały wprowadzone w związku z nauczaniem zdalnym spowodowanym sytuacją pandemiczną.

Arkusz zbudowany był zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi – zarówno pod względem sprawdzanych wiedzy i umiejętności, jak i pod względem liczby zadań i punktów.

Tegoroczny arkusz egzaminacyjny mógł pod wieloma względami pozytywnie zaskoczyć zdających egzamin uczniów.

Zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi uczniowie wybierali jeden z tematów: rozprawkę lub opowiadanie (formy te były znane uczniowi). W tym roku lektura obowiązkowa nie była narzucona. Uczniowie mogli wybrać lektury samodzielnie i sięgnąć do utworów, które rzeczywiście przeczytali i dobrze znali. Tematy wypracowań okazały się dość typowe (podobnie sformułowane tematy pojawiały się na egzaminach w latach ubiegłych).

Forma i typy zadań były takie same jak w ubiegłych latach, dzięki czemu uczniowie mogli skupić się na ich rozwiązywaniu.

Na tekst źródłowy do pierwszej wiązki wybrano fragment „Pana Tadeusza” – lekturę obowiązkową, która w tym roku pojawiła się na egzaminie próbnym w marcu. To mogło być zarówno ułatwieniem, jak i utrudnieniem. Zapewne część uczniów założyła, że skoro „Pan Tadeusz” pojawił się na egzaminie próbnym, to nie będzie go na właściwym egzaminie. Zadania były dość łatwe – te do przytoczonego fragmentu sprawdzały umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych. Zadania do całej lektury koncentrowały się na uniwersalnej wymowie tekstu. Pewną trudność mogło uczniom sprawić zadanie 7., jeśli nie przypomnieli sobie informacji o rodzajach literackich i ich wyznacznikach.

Bardzo atrakcyjne dla uczniów wydaje się zadanie 9., które sprawdzało znajomość lektur obowiązkowych. Uczeń miał tutaj możliwość wyboru jednej spośród czterech zaproponowanych lektur. Dzięki elementom graficznym musiał rozpoznać utwór, podać jego tytuł oraz wyjaśnić związek dwóch wybranych elementów graficznych z treścią wybranej lektury.

Nikogo nie powinno zaskoczyć zadanie 18. – uczniowie musieli napisać zaproszenie. Jest to jedna z dwóch form, które do tej pory pojawiały się na egzaminie; w dodatku polecenie do tego zadania jest zbudowane ze stałych elementów.

W tegorocznym egzaminie pojawiły się także zadania, które mogły sprawić trudność.

Zadania z gramatyki sprawdzały konkretną wiedzę. Np. w zadaniu 15. uczniowie musieli rozpoznać, czy wskazany wyraz jest imiesłowem czy przymiotnikiem i określić jego funkcję, natomiast w zadaniu 17. – użyć właściwych form trudnych rzeczowników, w tym jednego w odmianie osobliwej: „technikum”.

Problematyczne mogło okazać się zadanie 14., w którym uczniowie musieli wskazać znaczenie sformułowania „spojrzeć prawdzie w oczy”. Jest to stały związek frazeologiczny, a w wymaganiach egzaminacyjnych nie uwzględniono frazeologizmów. Z pewnością jest to jednak sformułowanie znane, mamy nadzieję, że uczniowie dobrze sobie poradzili ze wskazaniem poprawnej odpowiedzi.

Pewną trudność mógł sprawić tekst do drugiej wiązki zadań – teksty o charakterze filozoficznym nie należą do najłatwiejszych, wymagają skupienia, wnikliwej lektury, kilkukrotnego powrotu do tekstu i wykonania wielu różnychczynności, aby poprawnie rozwiązać zadania.

Na koniec jedno zaskoczenie: w tym roku nie było samodzielnych zadań dotyczących interpunkcji i ortografii. Do takich zadań na egzaminie uczniowie byli dotąd przyzwyczajeni. Zapewne wielu zdających ucieszyło się z tej niespodzianki.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych wyniki egzaminu uczniowie poznają 2 lipca.

Język polskiEgzamin Ósmoklasisty
Podziel się