Javascript is required

Wspieramy polskojęzyczne szkoły na Ukrainie

21.01.2023

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się
Rząd dzieci stojących w klasie lekcyjnej z podręcznikami Nowej Ery w rękach.

W roku szkolnym 2019/2020 Nowa Era po raz kolejny wsparła polskojęzyczne placówki dydaktyczne na Ukrainie. Tym razem zestawy naszych podręczników i dodatkowych materiałów edukacyjnych trafiły nie tylko do Lwowa, lecz także do mniejszych miejscowości – w sumie do aż czterech placówek.

Podręczniki Nowej Ery otrzymali uczniowie klas młodszych (1–4) czterech ukraińskich szkół, w których polszczyzna jest językiem wykładowym – dwóch we Lwowie: Lwowskiej Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 24 im. Marii Konopnickiej i Lwowskiej Ogólnokształcącej Szkoły Średniej nr 10 im. Marii Magdaleny – oraz do Szkoły Średniej nr 3 im. Królowej Jadwigi w Mościskach i Zespołu Edukacyjnego im. Jana Pawła II w Strzelczyskach.

Przekazane komplety podręczników w wersji papierowej i multibooki mają wspierać efektywną naukę języka polskiego, historii, kultury polskiej, matematyki, przyrody i plastyki. Żywimy przekonanie, że będą one pomocą w szkolnych zmaganiach zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, oraz że przyczynią się do rozwinięcia talentów i odkrycia wielu pasji!

Cieszymy się, że możemy mieć udział we wspieraniu polskiej kultury i dydaktyki na Ukrainie. Wierzymy, że służy to budowaniu międzynarodowego porozumienia wśród młodych pokoleń i wzmacnia poczucie narodowej tożsamości, które jest postawą do umacniania dobrych relacji i wzajemnej pomocy. Inicjatywa doszła do skutku dzięki współpracy Nowej Ery z Fundacją Dziedzictwo Kresowe, która od lat realizuje misję nauczania języka polskiego za granicą.

Odpowiedzialność społeczna
Podziel się