Javascript is required

Zadania inne niż te, które znany od dawna…

20.02.2019

Szkoła podstawowaWebinariumEdukacja wczesnoszkolna
Podziel się
Zdjęcie Ewy Swobody.

Retransmisja szkolenia on-line dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzonego przez dr hab. Ewę Swobodę.

O prowadzącej:

dr hab. Ewa Swoboda – profesor Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, dydaktyk matematyki, nauczyciel akademicki pracujący z przyszłymi nauczycielami matematyki. Autorka cenionych prac o nauczaniu matematyki. Współautorka edukacji matematycznej w serii „Wielka Przygoda".

Opis spotkania:

Realizacja zapisu z Podstawy Programowej: Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia nie może się opierać jedynie na metodach pracy nauczyciela. Wsparciem są również odpowiednie materiały dydaktyczne, na bazie których nauczyciel konstruuje przebieg zajęć.
Pod tym kątem zostaną omówione przykłady z serii „Wielka Przygoda”. Pokażemy zadania:

  • pozornie niezwiązane z podstawą programową,
  • wymagające samodzielnego podejmowania decyzji,
  • przy których można mieć dwa różniące się zdania odnośnie rozwiązania,
  • wymagające znalezienia kilku rozwiązań,
  • uczące argumentowania.

Podczas spotkania omówimy, w jaki sposób te zadania umożliwiają realizację ogólnych celów kształcenia oraz w jaki sposób wspierają rozwój umiejętności ważnych dla matematyki.

Obejrzyj webinarium:

Szkoła podstawowaWebinariumEdukacja wczesnoszkolna
Podziel się