Javascript is required

Zakamarki projektu, czyli zasada 4R - relacje, refleksja, rozwój i radość

28.01.2023

Programy edukacyjne
Podziel się
Osoba trzymająca napis "Zasada 4R".

Istotą projektu jest samodzielna praca uczniów polegająca na realizacji konkretnego przedsięwzięcia na podstawie wcześniej ustalonych założeń. Idealny projekt to projekt łączący różne dziedziny wiedzy, przedmioty i różne formy.

Trzon projektu stanowią jego 4 główne elementy:

 • wybór tematu
 • określenie celów i ustalenie harmonogramu
 • działanie, czyli realizacja działań na podstawie harmonogramu
 • publiczna prezentacja

Wyodrębniamy 3 etapy projektu:

 • etap pierwszy: przed realizacją projektu
 • etap drugi: w trakcie realizacji projektu
 • etap trzeci: po zrealizowaniu projektu.

Etap pierwszy pełni funkcję najważniejszą. Ma charakter wprowadzający i motywujący. Ważna integracja grupy, ustalenie zasobów grupy i mocnych stron poszczególnych członków. Ważny jest czas. Pośpiech niewskazany.

O czym warto pamiętać:

 • dajemy przestrzeń uczniom
 • nie przejmujemy inicjatywy
 • integrujemy grupę
 • ustalamy wspólne zasoby i mocne strony
 • rozbudzamy motywację do działania
 • plan działań i harmonogram to nie cyrograf - zaopatrz uczniów w tę wiedzę

Etap drugi to etap akcji i działania. Nauczyciel pełni rolę doradczą, wspierającą, moderującą i motywującą.

O czym warto pamiętać:

 • pamiętaj, aby odpowiednio dużo czasu poświęcić na przygotowanie uczniów do części finałowej, czyli prezentacji projektu nie zapominając o różnorodnych jej formach
 • praca na tym etapie działań projektowych to praca na procesie - warto zapoznać się z pojęciem procesu grupowego
 • możliwe są zastoje i nieoczekiwane zwroty akcji - to jest ok
 • odpowiedzialność za realizację ponoszą uczniowie - nie daj się wkręcić w działanie za nich
 • zatrzymanie się może oznaczać znacznie więcej niż bezmyślne podążanie dalej
 • publiczna prezentacja może przybrać różne formy, w których każdy członek grupy znajdzie swoje miejsce

Etap trzeci to etap podsumowań, refleksji, ewaluacji i samooceny. To ważny etap uważności nad działaniami, które udało nam się zrealizować, ale też nad tymi, które nie do końca poszły po naszej myśli.

O czym warto pamiętać:

 • nie żałuj czasu na spotkania na tym etapie
 • przemyśl sposób i formę oceniania
 • skup się na procesie - na tych spektakularnych elementach, ale także zwróć uwagę na szczegóły i drobne elementy
 • ważne jest to co się udało, jak i to co nie wyszło
 • autoewaluacja uczniów jest bardzo ważna, wzmocnienie ich wartości, wzbudzenie poczucia sukcesu

Zasada 4R, czyli elementy, które powinny znaleźć się w każdym projekcie

 • Relacje - ważne są te zarówno pomiędzy grupą i nauczycielem, ale także te pomiędzy uczniami. Jeśli nie zatroszczymy się o nie w pierwszym etapie, możemy mieć problem na kolejnych. Dobre relacje sprzyjają dobrej współpracy, a bez niej nie ma dobrego projektu.
 • Refleksja - ważna w podejmowaniu każdego działania, ale w projekcie najważniejsza w etapie trzecim przy podsumowaniu i ewaluacji.
 • Rozwój - na każdym etapie, przyrost wiedzy i umiejętności.
 • Radość - dzięki niej łatwiej o motywację do działania, chęci i dobry nastrój. Dzięki radości lepiej układa się współpraca i atmosfera pracy projektowej.

Ważną częścią w realizacji działań projektowych jest technologia. Praktycznie na każdym etapie mamy zestaw stron i aplikacji, które możemy wykorzystać.

 • dysk Google - wspólna praca na dokumencie umożliwia zaplanowanie działań projektowych i ustalenie harmonogramu
 • AnswerGarden (www.answergarden.ch) - narzędzie idealne do przeprowadzenia szybkiej burzy mózgów, zbieranie pomysłów oraz informacji zwrotnej
 • Padlet (www.padlet.com) - wirtualna tablica korkowa do zbierania zasobów niezbędnych do realizacji projektu. Możemy gromadzić pliki, zdjęcia, linki do ważnych stron
 • Canva (www.canva.com) - strona webowa, jak i aplikacja umożliwiająca tworzenie plakatów, ulotek, infografik

Dekalog nauczyciela 

1. wspieraj a nie wyręczaj
2. daj przestrzeń
3. rozbudzaj pasję i zainteresowania
4. dbaj o relacje i atmosferę
5. błędy są ok
6. wszyscy w zespole są jednakowo ważni
7. obserwuj i reaguj
8. zrób coś inaczej
9. pamiętaj, że liczy się proces, nie efekt końcowy
10. zaprzyjaźnij się z zasadą 4 R

Zgłoś projekt do konkursu Projekt z klasą: www.projektzklasa.pl.

Obejrzyj webinarium

Jak zacząć pracować metodą projektu, na co uważać w trakcie realizacji projektu i czego nie może zabraknąć w jego podsumowaniu? Obejrzyj webinarium, usystematyzuj wiedzę o pracy metodą projektu i stań się ekspertem w tej dziedzinie.

Programy edukacyjne
Podziel się