Javascript is required

Zmiany w edukacji? Jesteśmy przygotowani

Wraz z początkiem roku 2024 MEN zainicjowało proces zmian w edukacji. Pierwszy etap tych prac jest już bliski finału – 23 kwietnia MEN opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawy programowe, a w czerwcu poznamy ostateczną wersję odchudzonych podstaw programowych, które będą obowiązywać już od września.

Trzymamy rękę na pulsie – uważnie przyglądamy się propozycjom MEN, szukamy najlepszych rozwiązań i na bieżąco dostosowujemy naszą ofertę. Dbamy o to, by w nowym roku szkolnym wszyscy nauczyciele i uczniowie korzystający z podręczników Nowej Ery mieli pewność, że realizują treści zgodne z wymaganiami MEN.

Dlaczego warto wybrać ofertę z oznaczeniamiZobacz, co się zmienia w Twoim przedmiocieMEN zapowiedziało odchudzenie podstaw programowych dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Chcesz wiedzieć, co konkretnie zmieni się w Twoim przedmiocie? Sprawdź, w jaki sposób nasz oferta odpowiada na nowe wyzwania.

Materiały dydaktyczne dostosowane do zmianSzanujemy Twój czas i dbamy o komfort nauczania. Wiemy też jak ważna jest pewność realizacji wszystkich wymagań MEN. Dlatego dostosujemy do odchudzonych podstaw programowych nie tylko podręczniki, lecz także kluczowe elementy obudowy dydaktycznej oraz najważniejszych rozwiązań cyfrowych. Masz pewność, że będziesz mieć wszystko, co niezbędne jeszcze przed pierwszym dzwonkiem w nowym roku szkolnym.
 • Komplet niezbędnej dokumentacji nauczycielskiej (w tym programy nauczania i rozkłady materiału). Cała dokumentacja będzie dostosowana do zmienionej podstawy programowej z 2024, dzięki czemu umożliwi przygotowanie się do roku szkolnego 2024/2025. 
 • Generator testów z możliwością odfiltrowania zadań, które wykraczają poza wymagania podstawy programowej obowiązującej od roku szkolnego 2024/2025.
 • Cyfrowe wersje podręczników.
 • Multibooki w szkole ponadpodstawowej.
 • NEON w szkole podstawowej.
 • Dzienniki elektroniczne z dostosowanymi do zmienionej podstawy rozkładami, gotowe do użycia od początku roku szkolnego 2024/2025.

Webinaria i dodatkowe materiały

Chcesz dowiedzieć się więcej o zmianach w swoich przedmiocie? Poznać praktyczne rozwiązania, które przygotowaliśmy? Posłuchać ekspertów, podzielić się doświadczeniami z innymi nauczycielami? Zapraszamy na nasze webinaria i konferencje eksperckie. Znajdziesz tu praktyczną wiedzę w atrakcyjnej formie

Więcej o zmianach MENEtapy wdrażania zmienionych podstaw programowych

Zgodnie z zapowiedziami MEN zmieniona, „odchudzona” o 20% podstawa programowa zacznie obowiązywać w szkołach podstawowych (klasy 4– 8) i ponadpodstawowych już od 1 września 2024 r. Ma ona obowiązywać w kilkuletnim okresie przejściowym – aż do wprowadzenia zapowiadanej przez Ministerstwo gruntownej reformy edukacji.  W szkołach podstawowych ma ona wejść w życie od 2026 r., a w szkołach ponadpodstawowych dopiero po 2028 r. 

Zmiany w podstawach programowychPodstawy programowe są przeładowane, zawierają za dużo szczegółowej, encyklopedycznej wiedzy niepotrzebnie obciążającej uczniów – tak MEN uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian do obecnie obowiązujących podstaw programowych.


23 kwietnia
br. MEN opublikowało projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz rozpoczęło proces konsultacji społecznych.

Na czym polegają proponowane zmiany w podstawach?

Według MEN zmiany mają przełożyć się na  uszczuplenie ilości materiału przeznaczonego do opanowania przez ucznia, co powinno skutkować  większą motywacją do uczenia się, rozwijania zdolności i zainteresowań. W tym celu, w projekcie m.in.:

 • zrezygnowano z niektórych zagadnień
 • w szkole ponadpodstawowej przesunięto niektóre treści z zakresu podstawowego na zakres rozszerzony
 • zmniejszono zakres niektórych zagadnień poprzez doprecyzowanie wymagań lub zredukowanie liczby przykładów obligatoryjnych do omówienia
 

Jak zmienić ma się rola nauczyciela?

 • MEN tłumaczy, że celem zmian jest zwiększenie autonomii nauczycieli w realizacji podstaw programowych. To nauczyciel ma decydować, które przykłady czy szczegóły uwzględni podczas realizacji danego zagadnienia. Jednocześnie ma zyskać więcej czasu na bardziej dogłębną realizację pozostawionych treści kształcenia.

Prace domowe. Szkoła podstawowaCo się zmieni?

 • klasy 1–3
  Nauczyciel nie zadaje w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych:
  • pisemnych prac domowych, z wyjątkiem ćwiczeń usprawniających motorykę małą, czyli polegających na rozwijaniu umiejętności ruchowych dłoni. Ćwiczenia z motoryki małej są obowiązkowe dla ucznia.
  • praktyczno-technicznych prac domowych.
 • klasy 4–8
  Nauczyciel może zadać w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych:
  • pisemną lub praktyczno-techniczną pracę domową do wykonania, ale jest ona nieobowiązkowa dla ucznia i nie ustala się z niej oceny. Nauczyciel sprawdza pracę domową i przekazuje uczniowi informację zwrotną na jej temat.


Co się nie zmieni?

Nowe przepisy nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, tj. nauki czytania (najmłodsi uczniowie), czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek z języków obcych czy powtarzania materiału omówionego na lekcji itp.

Materiały instruktażowe MEN

3 kwietnia MEN opublikowało materiały instruktażowe. Ich celem, według MEN, ma być wsparcie nauczycieli w rozumieniu wprowadzonych zmian i stosowaniu ich w bieżącej pracy.