Javascript is required

Zmiany w funkcjonowaniu szkół - rozporządzenie z dnia 24 X 2020!

25.10.2020

Nauka zdalna
Podziel się
Uczeń rozwiązujący zadania przy biurku w domu.

Od dnia 26 października 2020 - na mocy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 października - uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz słuchacze placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady obowiązują do niedzieli 8 listopada 2020, po którym to terminie mogą one zostać przedłużone lub zniesione. Bez zmian funkcjonują przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych.

Rozporządzenie z dnia 24 października: 

  • Wszystkie szkoły ponadpodstawowe oraz klasy IV-VIII szkół podstawowych pracują zdalnie od 26 października do 8 listopada 2020.
  • Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych pracują stacjonarnie. 
  • Szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii pracują stacjonarnie.
  • Szkoły specjalne i specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, a także szkoły specjalne w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej - tu o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych decyduje dyrektor placówki.
  • WAŻNE: w godzinach 8 - 16:00 obowiązuje zakaz przemieszczania się dzieci i młodzieży do lat 16 bez opieki osoby dorosłej.

Rozporządzenie wcześniejsze (z dnia 16 października): model nauczania uzależniony od strefy i rodzaju szkoły 

Wprowadzone zmiany dotyczą szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych. I tak: szkoły ponadpodstawowe w strefach żółtych będą realizować naukę w formie mieszanej (hybrydowej). W praktyce oznacza to, że co najmniej połowa uczniów z danej placówki będzie miała zajęcia stacjonarne w szkole, a pozostali uczniowie – zajęcia zdalne. Dyrektor szkoły podejmie decyzję, które oddziały w danym czasie będą miały lekcje w szkole, a które zdalnie. Zajęcia będą organizowane w systemie rotacyjnym, tzn. jeden tydzień nauki w szkole, drugi w domu – tak, aby poszczególnie klasy (oddziały) nie przebywały jednocześnie na terenie placówki. Z kolei placówki ponadpodstawowe w strefach czerwonych przechodzą na nauczanie całkowicie zdalne. Obydwa modele nauczania (zdalne i hybrydowe) będą obowiązywały tak długojak długo dany region będzie pozostawał w strefie żółtej lub czerwonej. 

Wyjątki i odstępstwa 

Omawiane rozporządzenie wymienia określone wyjątki od powyższej reguły. Nauczanie stacjonarne na poziomie ponadpodstawowym nadal prowadzić będą:  

  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, 
  • młodzieżowe ośrodki wychowawcze, 
  • młodzieżowe ośrodki socjoterapii, 
  • szkoły specjalne samodzielne lub funkcjonujące w zespołach.  

Także uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub niekorzystne warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie, otrzymają możliwość nauki stacjonarnej lub zdalnej na terenie szkoły i z wykorzystaniem dostępnego tam sprzętu. Szczegółowe rozwiązania w tej sprawie zaproponują dyrektorzy poszczególnych placówek. 

Kolejnym wyjątkiem są zajęcia praktyczne dla uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe – zarówno w strefie żółtej i czerwonej takie praktyki będą prowadzone stacjonarnie, w tym także te u pracodawców (o ile nie wystąpią przeciwwskazania) 

Ograniczeniem nie będą także objęte internaty, w których przebywają uczniowie. 

Pełną treść rozporządzenia oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tych regulacji znajdziecie na stronie MEN 
Nauka zdalna
Podziel się