Javascript is required
Przejdź do treści głównej
header image

eduSensus.NET

Akademia SPE - bezpłatne materiały edukacyjne

Witaj w miejscu stworzonym dla nauczycieli, pedagogów specjalnych, terapeutów, logoepdów i innych specjalistów pracujących z dziećmi, a także dla dyrektorów zarządzających placówkami oświatowymi. EduSensus.NET to bezpłatna baza wiedzy pedagogiczno-terapeutycznej na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych. To także miejsce wymiany praktyk i doświadczeń kadry pracującej z dziećmi ze SPE. 

Przetestuj SPEKTRUM AUTYZMU PROPomoc psychologiczno-pedagogiczna - obowiązki dla nauczycieli

Jaka jest rola nauczyciela w udzielaniu ppp? Jakie zadania i obowiązki nakładają na nauczyciela przepisy prawa w związku z ppp? Z jakimi podmiotami nauczyciel współpracuje w tym procesie? Czym jest IPET i jak prawidłowo dokumentować działania w ramach ppp? Odpowiedzi na te i inne pytania, a także praktyczne informacje z zakresu podstawowych procedur i poszczególnych form pomocy poznasz podczas naszego webinarium.

 • Jan Lewandowski

  Jan Lewandowski

  Kierownik Filii DODN w Legnicy.

  Ekspert prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - obowiązki dla dyrektora

Zapraszamy do obejrzenia webinarium na temat obowiązku pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dyrektorów.

Jan Lewandowski, ekspert prawa oświatowego, od ponad 20 lat zajmujący się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek, odpowiada na kluczowe pytania nurtujące dyrektorów. Do czego zobowiązany jest dyrektor placówki i jak przebiega organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jaki sposób dyrektor odpowiada za realizację tego obowiązku i jak prawidłowo przeprowadzić dokumentację z tych działań?
 • Jan Lewandowski

  Jan Lewandowski

  Kierownik Filii DODN w Legnicy.

  Ekspert prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji

Logopedia PRO - jak multimedia wspierają pracę logopedy?Logopedia PRO to seria programów przeznaczona dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Seria multimedialnych programów umożliwia specjalistom prowadzenie profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej w formie zabawy. Dzięki wielu animacjom praca z programami logopedycznymi staje się dla małego pacjenta przygodą a nie koniecznością.

Opinie praktyków

dr Anna Walencik-Topiłko
językoznawca, neurologopeda, logorytmik, terapeuta głosowy, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Gdański)

„Logopedia PRO to profesjonalny, wysoko specjalistyczny program dla logopedów. Jego zaletą jest wielopłaszczyznowość – służy zarówno do diagnozy i terapii logopedycznej, jak też do działań profilaktycznych. Jest wielomodułowy – a jednocześnie bardzo przejrzysty w konstrukcji i łatwy w użyciu. Jest też klarowny metodycznie, a materiał lingwistyczny jest dobrany m.in. pod względem czystości fonetycznej – to rzadkość wśród pomocy dydaktycznych. Dlatego stosuję go w codziennej pracy z pacjentami, zapoznaję z nim studentów, jak też polecam go logopedom-praktykom na moich szkoleniach.

Zobacz pozostałe opinie ekspertów-praktyków i porady, jak wykorzystać program w codziennej pracy logopedy. 

Metoda terapii według założeń prof. A. TomatisaMetoda stymulacji uwagi słuchowej wykorzystana w naszym programie została opracowana przez profesora Alfreda Tomatisa (1920–2001). Ten francuski otolaryngolog poświęcił znaczną część swojej kariery na badanie relacji między uchem i głosem oraz, co za tym idzie, między słuchaniem a komunikacją. Jego odkrycia zostały potwierdzone przez badania przeprowadzone w laboratorium fizjologii na Sorbonie i zaprezentowane Akademii Nauk i Akademii Medycznej w Paryżu w 1957 i 1960 roku. Główne założenia metody zawierają się w trzech prawach Tomatisa:

 1. Głos zawiera tylko to, co słyszy ucho.
 2. Jeśli zmienisz słuch, głos również zostanie natychmiast zmodyfikowany.
 3. Możliwa jest trwała zmiana fonacji poprzez podtrzymywanie stymulacji słuchowej przez odpowiedni okres czasu.

Odkrycia prof. Alfreda Tomatisa miały trwały wpływ na wiele obszarów, także na naukę języków obcych. Profesor Tomatis zbadał, dlaczego nauka nowego języka oraz posługiwanie się nim sprawiają niektórym ludziom trudności, a następnie opracował metodę i sprzęt umożliwiający ich przezwyciężenie.

Na polskim rynku dostępne jest urządzenie Uwaga Słuchowa PRO certyfikowane przez Jozefa Vervoorta – spadkobiercę dziedzictwa naukowego prof. Alfreda Tomatisa, kierownik ośrodka szkoleniowego Mozart-Brain-Lab. Jego producentem jest Nowa Era. 

Czy gotowość do nauki czytania i pisania pojawia się samorzutnie, czy jest efektem rozwoju? Czy można przygotować dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole

Rozmawiamy o kluczowych dla dzieci 5 i 6 letnich umiejętnościach służących rozwijaniu czynności czytania i pisania. Maria Foryś odpowiada na pytanie - Czy gotowość pojawia się samorzutnie, czy jest efektem rozwoju? Odwołuje się do badań, które wskazują jaki jest obecnie poziom przygotowania dzieci kończących edukację przedszkolną. Na podstawie własnych doświadczeń opowiada z jakich narzędzi korzysta się przy diagnozowaniu w tej grupie wiekowej. Wskazuje, kto oprócz nauczyciela może wspierać dziecko w jego drodze do osiągnięcia sukcesu w nauce czytania i pisania.
 • Maria Foryś

  Maria Foryś

  diagnosta, terapeuta, wykładowca