logotypy-Edusensusedusensus-net.png
Witaj w miejscu stworzonym dla nauczycieli, pedagogów specjalnych, terapeutów, logoepdów i innych specjalistów pracujących z dziećmi, a także dla dyrektorów zarządzających placówkami oświatowymi. EduSensus.NET to bezpłatna baza wiedzy pedagogiczno-terapeutycznej na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych. To także miejsce wymiany praktyk i doświadczeń kadry pracującej z dziećmi ze SPE. 

Nauka i terapia na odległość dzieci ze SPE

Jak wypełniać obowiązki pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte? Jak skutecznie pracować zdalnie z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych? Skorzystaj z porad naszych autorów.  Materiały do pracy zdalnej znajdziesz na bezpłatnej platformie DlaNauczyciela.pl w zakładce NAUKA ZDALNA 2020.

Terapia na odległość

Jak kontynuować terapię w warunkach nauki zdalnej?

Realizacja orzeczeń dla uczniów z ASD w stanie pandemii

Jak realizować zalecenia, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte?

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach zdalnych

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami rozwiązań

Dokumentowanie pracy zdalnej

Propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego

Dokumentacja terapeuty w programach multimedialnych marki eduSensus

W trakcie pracy z uczniem, także zdalnej, korzystam z programów multimedialnych Nowej Ery

Nauczanie zdalne a specjalne potrzeby uczniów

Rozmowa z założycielkami bloga edukacyjnego Specjalni.pl Zytą Czechowską i Jolantą Majkowską

Uczeń ze spektrum autyzmu

Na naszych uczniów patrzymy holistycznie

O sposobach na pracę z dziećmi z autyzmem rozmawiamy z autorkami SPEKTRUM AUTYZMU PRO.

Czym jest triada autystyczna?

Badaczki dr Lorna Wing i dr Judith Gould opracowały charakterystyczny wzorzec objawów.

Sytuacja prawna ucznia z autyzmem

Ekspert prawa oświatowego o obowiązkach placówki i prawach ucznia.

Przetestuj SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Jak rozumieć nowe przepisy o pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Nowe uregulowania prawne a zasady pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Jak organizować pomoc?

Formy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i sposób współpracy wielu podmiotów.

Pomoc dostosowana do potrzeb ucznia

Głównym założeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest indywidualizacja pracy z uczniem. Jakie to rodzi obowiązki?

Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel, by realizować IPET

Odpowiadamy na najczęstsze pytania o IPET i wymagane kwalifikacje nauczycieli

Jan Lewandowski

Jan LewandowskiKierownik Filii DODN w Legnicy. Ekspert prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - obowiązki dla nauczycieli

Jaka jest rola nauczyciela w udzielaniu ppp? Jakie zadania i obowiązki nakładają na nauczyciela przepisy prawa w związku z ppp? Z jakimi podmiotami nauczyciel współpracuje w tym procesie? Czym jest IPET i jak prawidłowo dokumentować działania w ramach ppp? Odpowiedzi na te i inne pytania, a także praktyczne informacje z zakresu podstawowych procedur i poszczególnych form pomocy poznasz podczas naszego webinarium.

Jan Lewandowski

Jan LewandowskiKierownik Filii DODN w Legnicy. Ekspert prawa oświatowego, nadzoru pedagogicznego, ewaluacji

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - obowiązki dla dyrektora

Zapraszamy do obejrzenia webinarium na temat obowiązku pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dyrektorów.

Jan Lewandowski, ekspert prawa oświatowego, od ponad 20 lat zajmujący się doskonaleniem zawodowym nauczycieli i dyrektorów placówek, odpowiada na kluczowe pytania nurtujące dyrektorów. Do czego zobowiązany jest dyrektor placówki i jak przebiega organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej? W jaki sposób dyrektor odpowiada za realizację tego obowiązku i jak prawidłowo przeprowadzić dokumentację z tych działań?

Logopedia PRO - jak multimedia wspierają pracę logopedy?

Logopedia PRO to seria programów przeznaczona dla logopedów, terapeutów, specjalistów i nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi mającymi problemy z artykulacją głosek, przyswajaniem języka i jego prawidłowym rozwojem a także pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Seria multimedialnych programów umożliwia specjalistom prowadzenie profesjonalnej diagnozy i terapii logopedycznej w formie zabawy. Dzięki wielu animacjom praca z programami logopedycznymi staje się dla małego pacjenta przygodą a nie koniecznością.

Opinie praktyków

dr Anna Walencik-Topiłko
językoznawca, neurologopeda, logorytmik, terapeuta głosowy, nauczyciel akademicki (Uniwersytet Gdański)

„Logopedia PRO to profesjonalny, wysoko specjalistyczny program dla logopedów. Jego zaletą jest wielopłaszczyznowość – służy zarówno do diagnozy i terapii logopedycznej, jak też do działań profilaktycznych. Jest wielomodułowy – a jednocześnie bardzo przejrzysty w konstrukcji i łatwy w użyciu. Jest też klarowny metodycznie, a materiał lingwistyczny jest dobrany m.in. pod względem czystości fonetycznej – to rzadkość wśród pomocy dydaktycznych. Dlatego stosuję go w codziennej pracy z pacjentami, zapoznaję z nim studentów, jak też polecam go logopedom-praktykom na moich szkoleniach.

Zobacz pozostałe opinie ekspertów-praktyków i porady, jak wykorzystać program w codziennej pracy logopedy. 

 

czytaj więcej

Czytaj więcej

Logopeda w pracy online

Zdalna profilaktyka, diagnoza i terapia - czy są możliwe?

Logopeda – co sprawia, że ten zawód jest wyjątkowy?

Dlaczego jego praca jest wyjątkowa i daje poczucie radości?

Terapia logopedyczna online

Jak kontynuować terapię na odległość?

Metoda terapii według założeń prof. A. Tomatisa - "Słyszeć to nie to samo co słuchać"

Metoda stymulacji uwagi słuchowej wykorzystana w naszym programie została opracowana przez profesora Alfreda Tomatisa (1920–2001). Ten francuski otolaryngolog poświęcił znaczną część swojej kariery na badanie relacji między uchem i głosem oraz, co za tym idzie, między słuchaniem a komunikacją. Jego odkrycia zostały potwierdzone przez badania przeprowadzone w laboratorium fizjologii na Sorbonie i zaprezentowane Akademii Nauk i Akademii Medycznej w Paryżu w 1957 i 1960 roku. Główne założenia metody zawierają się w trzech prawach Tomatisa:

  1. Głos zawiera tylko to, co słyszy ucho.
  2. Jeśli zmienisz słuch, głos również zostanie natychmiast zmodyfikowany.
  3. Możliwa jest trwała zmiana fonacji poprzez podtrzymywanie stymulacji słuchowej przez odpowiedni okres czasu.

Odkrycia prof. Alfreda Tomatisa miały trwały wpływ na wiele obszarów, także na naukę języków obcych. Profesor Tomatis zbadał, dlaczego nauka nowego języka oraz posługiwanie się nim sprawiają niektórym ludziom trudności, a następnie opracował metodę i sprzęt umożliwiający ich przezwyciężenie.

Na polskim rynku dostępne jest urządzenie Uwaga Słuchowa PRO certyfikowane przez Jozefa Vervoorta – spadkobiercę dziedzictwa naukowego prof. Alfreda Tomatisa, kierownik ośrodka szkoleniowego Mozart-Brain-Lab. Jego producentem jest Nowa Era. 

Sprzęt cyfrowy czy analogowy - jaki sprzęt do terapii uwagi słuchowej wybrać?

Przez kilkanaście lat sprzęt do terapii bardzo mocno ewaluował. Pojawiły się nowe możliwości technologiczne, dzięki którym poprawiła się jakość podawanej terapii, programy terapeutyczne stały się bardziej spersonalizowanie, co jednocześnie zwiększyło efektywność i skuteczność terapii. Zmiany dotyczyły głównie zastosowania tych parametrów terapeutycznych, nad którymi pracował prof. A. Tomatis. Ich wprowadzenie wymagało wykorzystania innowacyjnych technologii, niemożliwych do stworzenia w jego czasach. 

Pytanie, które nurtuje dziś terapeutów to czy skuteczność zapisu cyfrowego przewyższa zapis analogowy? Co o tym sądził ojciec metody, prof. Alfred Tomatis? 

Przeczytaj rozmowę na ten temat Magdaleny Raciniewskiej, terapuety, prezes Stowarzyszenia "Mamy Głos", specjalizujacej się w audio-psycho-fonologii, z Jozefem Vervoortem, uczniem, przyjacielem i spadkobiercą dorobku naukowego prof. A. Tomatisa. 

czytaj więcej
Maria Foryś

Maria Foryśdiagnosta, terapeuta, wykładowca

Czy gotowość do nauki czytania i pisania pojawia się samorzutnie, czy jest efektem rozwoju? Czy można przygotować dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania w szkole

Rozmawiamy o kluczowych dla dzieci 5 i 6 letnich umiejętnościach służących rozwijaniu czynności czytania i pisania. Maria Foryś odpowiada na pytanie - Czy gotowość pojawia się samorzutnie, czy jest efektem rozwoju? Odwołuje się do badań, które wskazują jaki jest obecnie poziom przygotowania dzieci kończących edukację przedszkolną. Na podstawie własnych doświadczeń opowiada z jakich narzędzi korzysta się przy diagnozowaniu w tej grupie wiekowej. Wskazuje, kto oprócz nauczyciela może wspierać dziecko w jego drodze do osiągnięcia sukcesu w nauce czytania i pisania.