Publikacje do kształcenia specjalnego

Zapraszamy do skorzystania z szerokiej oferty publikacji, dostępnych m.in. w ramach dotacji celowej na uczniów z orzeczeniem, subwencji oświatowej czy wyprawki szkolnej dla uczniów szkół ponadpodstawowych

W naszej ofercie znajdują się dwie serie publikacji Pewny Start oraz Akademia Pomysłów. Znane na rynku podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe od lat wspierają edukację uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 

W bieżącym roku przygotowaliśmy dla Państwa szereg nowości, w tym zupełnie nową metodę w podziale na poziomy kształcenia. Jej 8 poziomów od A do H zapewnia kompletny materiał na każdy rok szkolny i wygodną pracę z każdym uczniem.

Dotacja celowa dla uczniów ze SPE 2023/24

Kompendium - dotacja SPE 2023/24

O zwiększone środki można się ubiegać dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wnioskowanie odbywa się na załączniku nr 2, który jest bardzo podobny do załącznika nr 1.

dowiedz się więcej

"Uczniowie ze SPE w 2023 r. - webinarium

Zapraszamy na retransmisję webinarium stanowiącego przegląd obowiązujących przepisów, zmian prawnych a także aktualnych stawek dotyczących organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

dowiedz się więcej

Komu przysługuje dotacja SPE

Uczniom ze SPE przysługują wyższe kwoty dotacji celowej. Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest wypełnienie załącznika nr 2 do Rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

dowiedz się więcej

Nowość 2023

Serie wydawnicze

Zobacz nasze popularne serie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wspierające kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Serie wydawnicze podzielone są na poziomy kształcenia.

Klasy 1-3

Publikacje dla uczniów ze SPE w klasach 1-3

dowiedz się więcej

Klasy 4-8

Publikacje dla uczniów ze SPE w klasach 4-8

dowiedz się więcej

Zawodowe

Publikacje wspierające kształcenie zawodowe dla uczniów szkół przysposabiających do pracy

dowiedz się więcej

Publikacje uzupełniające

Oferta publikacji uzupełniających do pracy z uczniami z orzeczeniem

dowiedz się więcej

Katalog Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2023/24

Poznaj pełną ofertę podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przygotowanych specjalnie dla dzieci ze SPE.

W katalogu Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2023/24 online, znajdziesz:

  • Nowości w ofercie 2023/24
  • Wszystkie dostępne publikacje z serii "Pewny start" oraz "Akademia pomysłów"
  • Podział materiałów ze względu na rodzaj potrzeb edukacyjnych oraz poziom kształcenia
  • Informacje o gotowych pakietach
zobacz broszurę

Dlaczego warto

Packshot_1.png

 

Pewny start

Seria podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dedykowanych potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także tych w spektrum autyzmu. Publikacje wspierają funkcje poznawcze i umiejętności społeczne uczniów na poziomie opowiadającym szkole podstawowej, a także pomagają nabywać praktyczne umiejętności młodzieży uczącej się w szkole przysposabiającej do pracy.

 

Akademia pomysłów

Bogate zestawy pomocy dydaktycznych o szerokim zakresie zastosowania. Mogą służyć do pracy z uczniami w spektrum autyzmu, dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ale także z uczniami neurotypowymi wspierając ich rozwój emocjonalno-społeczny. W pakietach znajdują się m.in. zestawy kart pracy, gry planszowe, puzzle, plansze dydaktyczne, akcesoria i materiały dodatkowe.

Sprawdź dostępne formy finansowania

Materiały edukacyjne i ćwiczeniowe z serii „Pewny start” i „Akademia pomysłów” podlegają dotacji celowej na wyposażenie szkół w materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji celowej.

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera przewidziana jest dotacja celowa, która jest ponad 2 razy wyższa niż dla uczniów w normie intelektualnej. Warunkiem otrzymania takiej dotacji jest wypełnienie załącznika nr 2 do Rozporządzenia MEiN w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Należy pamiętać, że załącznik nr 2 trzeba wypełnić oddzielnie dla każdego rodzaju niepełnosprawności. Uczniów ujętych w załączniku 2 nie należy uwzględniać już w załączniku 1. 

Będziemy informować Państwa na bieżąco odnośnie terminów składania wniosków oraz przekażemy Państwu aktualne wnioski, a także przygotujemy materiały instruktażowe, pomocne przy staraniu się o dotacje celową dla uczniów z orzeczeniami.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości związane z dotacją celową dla uczniów ze SPE zapraszamy do kontaktu z nami za pośrednictwem zamieszczonego na dole strony formularza kontaktowego. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania. Zapraszamy do kontaktu.

Przykładowe strony

Artykuły

Ryzyko dysleksji – symptomy, diagnoza i metody pracy z uczniem

Szacuje się, że 10–15% populacji ma dysleksję, czyli ok. trzech uczniów w każdej klasie! Czy wiesz czym jest ryzyko dysleksji i jakie są jego symptomy w klasach 0-3? Czy nauczyciel może przeprowadzić przesiewową diagnozę w kierunku ryzyka dysleksji u dzieci? Na te pytania znajdziesz odpowiedzi w poniższym artykule. Przedstawimy również 10 ogólnych zasad w pracy z uczniami z ryzykiem dysleksji lub dysleksją , a także przykłady przyjaznych ćwiczeń i metod nauczania.

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do szkół masowych

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana zarówno podstawowym szkołom publicznym, jak i niepublicznym. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji

Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie

Od kilku dobrych lat pełnię funkcję nauczyciela współorganizującego kształcenie. Poza tym, że o nauczycielach pełniących taką funkcję mówi się „nauczyciel wspomagający”, wielokrotnie słyszałam określenia: „pomoc”, „wspomagacz”, „cień dla dziecka” oraz „drugi nauczyciel”.

Jak wspomagać ucznia z SPE?

Każde dziecko, bez względu na to, czy ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czy też nie, powinno móc uczyć się w środowisku, które sprzyja jego rozwojowi. Każdy z nas jest indywidualnością. Nie musimy mieć postawionej diagnozy, żeby reprezentować różne style uczenia się, mieć najwyższą aktywność mózgu w różnych porach dnia, a także zmagać się z trudnościami w skupieniu uwagi, gdy jest gwarno lub nauczyciel mówi zbyt szybko i chaotycznie. Niestety polski system nauczania cały czas nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Wszyscy są wtłoczeni w jeden schemat, któremu muszą się podporządkować.

Webinaria

Uczniowie ze SPE w 2023 r.

Kompendium wiedzy dla dyrektorów

Edukacja matematyczna w szkole specjalnej – praktyczne porady

Edukacja matematyczna w szkole specjalnej – praktyczne porady

Webinarium Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych u dzieci w spektrum autyzmu

Retransmisja webinarium o rozwijaniu kompetencji społecznych i komunikacyjnych u dzieci w spektrum autyzmu

Webinarium Ryzyko dysleksji – symptomy, diagnoza i metody pracy z uczniem

Retransmisja webinarium ryzyku dysleksji – symptomy, diagnoza i metody pracy z uczniem

Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące publikacji "Pewny start" i "Akademia pomysłów" dedykowanych kształceniu specjalnemu?
Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty w ramach dotacji celowej dla dzieci z niepełnosprawnościami? 

Skontaktuj się z nami: tel. 58 721 48 00, e-mail: spe.publikacje@nowaera.pl  
lub wypełnij poniższy formularz. 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form