Oferta dotacyjna do kształcenia specjalnego - już w wydawnictwie Nowa Era

Cenione serie publikacji “Pewny start” oraz “Akademia pomysłów”, dotąd wydawane przez Wydawnictwo Szkolne PWN, od teraz w ofercie wydawnictwa Nowa Era. Znane na rynku podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe od lat wspierają edukację uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 8 marca 2022 r. Nowa Era nabyła od Wydawnictwa Szkolnego PWN prawa do publikacji poświęconych specjalnym potrzebom edukacyjnym dla uczniów z niepełnosprawnościami i oferowanych szkołom w ramach dotacji celowej, subwencji oświatowej czy rządowego programu "Wyprawka szkolna".  Czytaj więcej

Nowość

Oferta

Zobacz nasze popularne serie podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych wspierające kształcenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Klasy 1-3

Publikacje dla uczniów ze SPE w klasach 1-3

Czytaj więcej

Klasy 4-8

Publikacje dla uczniów ze SPE w klasach 4-8

Czytaj więcej

Zawodowe

Publikacje wspierające kształcenie zawodowe dla uczniów szkół przysposabiających do pracy

Czytaj więcej

Publikacje uzupełniające

Oferta publikacji uzupełniających do pracy z uczniami z orzeczeniem

Czytaj więcej

Dlaczego warto

Packshot_1.png

 

Pewny start

Seria podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dedykowanych potrzebom uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, a także tych w spektrum autyzmu. Publikacje wspierają funkcje poznawcze i umiejętności społeczne uczniów na poziomie opowiadającym szkole podstawowej, a także pomagają nabywać praktyczne umiejętności młodzieży uczącej się w szkole przysposabiającej do pracy.

 

Akademia pomysłów

Bogate zestawy pomocy dydaktycznych o szerokim zakresie zastosowania. Mogą służyć do pracy z uczniami w spektrum autyzmu, dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, ale także z uczniami neurotypowymi wspierając ich rozwój emocjonalno-społeczny. W pakietach znajdują się m.in. zestawy kart pracy, gry planszowe, puzzle, plansze dydaktyczne, akcesoria i materiały dodatkowe.

Sprawdź dostępne formy finansowania

Katalog Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2022/23

Poznaj pełną ofertę podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych przygotowanych specjalnie dla dzieci ze SPE.

W katalogu Specjalne Potrzeby Edukacyjne 2022/23 online, znajdziesz:

  • Nowości w ofercie 2022/23
  • Wszystkie dostępne publikacje z serii "Pewny start" oraz "Akademia pomysłów"
  • Podział materiałów ze względu na rodzaj potrzeb edukacyjnych oraz poziom kształcenia
  • Informacje o gotowych pakietach
zobacz broszurę

Przykładowe strony

Formularz kontaktowy

Masz pytania dotyczące publikacji "Pewny start" i "Akademia pomysłów" dedykowanych kształceniu specjalnemu?
Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty w ramach dotacji celowej dla dzieci z niepełnosprawnościami? 

Skontaktuj się z nami: tel. 58 721 48 00, e-mail: spe.publikacje@nowaera.pl  
lub wypełnij poniższy formularz. 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN, kontakt: e-mail nowaera@nowaera.pl, tel. 801 88 10 10 lub 58 721 48 00.

Szczegółowa informacja na temat przetwarzania danych osobowych dostępna jest pod adresem: https://www.nowaera.pl/kontakt#contact-form