Javascript is required
header image

Aktywni zawodowo

Szkoły przysposabiające do pracy

Seria Aktywni ZawodowoSeria Aktywni Zawodowo to materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną uczęszczających do szkół ponadpodstawowych, w tym młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uczącej się w szkołach przysposabiających do pracy. 

Publikacje spełniają wymogi rządowego programu „Wyprawka szkolna”, w ramach dofinansowania na zakup podręczników wspierających kształcenia zawodowe uczniów z niepełnosprawnościami.

Seria ma na celu rozwijanie kompetencji umożliwiających uczniom z niepełnosprawnością intelektualną wejście na rynek pracy. Pozwalają na wyćwiczenie umiejętności koniecznych do wykonywania podstawowych prac biurowych oraz tych związanych z gastronomiąogrodnictwem, rękodzielnictwem i pracami porządkowymi.

Materiały zostały pozytywnie ocenione podczas konsultacji merytorycznych w gronie doświadczonych specjalistów-praktyków: pedagogów specjalnych i terapeutów, na co dzień pracujących z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie. 

Brak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Aktywni zawodowoPewny Start. Aktywni zawodowo to obecna od lat i ceniona przez specjalistów seria praktycznych publikacji. W jej skład wchodzą pozycje, które przygotowują uczniów do samodzielności po zakończeniu edukacji – m. in. podjęcia pracy, kontaktów z urzędami i instytucjami, organizowania wolnego czasu, dbania o wygląd czy dokonywania wyborów i asertywności. 

Seria zgodna jest z podstawą programową MEiN.

Formularz kontaktowyMasz pytania dotyczące publikacji "Pewny start" i "Akademia pomysłów" dedykowanych kształceniu specjalnemu?
Potrzebujesz więcej informacji na temat oferty w ramach dotacji celowej dla dzieci z niepełnosprawnościami? 

Skontaktuj się z nami: tel. 58 721 48 00, e-mail: spe.publikacje@nowaera.pl  
lub wypełnij poniższy formularz.