Javascript is required

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępniła informatory o egzaminie ósmoklasisty

22.04.2024

Podziel się

Nowa reforma oświaty wprowadza egzamin ósmoklasisty. Obejmie on wiadomości i umiejętności kształcone w klasach 1–8 szkoły podstawowej. Uczniowie po raz pierwszy przystąpią do egzaminu w roku szkolnym 2018/2019.

W okresie przejściowym, czyli w latach szkolnych 2018/2019–2020/2021, egzamin ósmoklasisty będzie obejmował język polski, język obcy nowożytny oraz matematykę. Docelowo będzie przeprowadzany z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki oraz z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród: biologii, chemii, fizyki, geografii i historii. Uczeń będzie przystępował do egzaminu z tego języka obcego nowożytnego, którego uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Egzamin ósmoklasisty będzie obowiązkowy – aby ukończyć szkołę, trzeba do niego przystąpić – i przeprowadzany w formie pisemnej. Będzie odbywał się w kwietniu. Na koniec roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

W informatorach udostępnionych na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znalazły się przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami oraz odniesieniami do wymagań podstawy programowej. Jak informuje CKE, zadania te nie wyczerpują wszystkich typów zadań, które mogą wystąpić w arkuszach egzaminacyjnym.

Przykładowe arkusze zostaną opublikowane na stronie CKE w grudniu 2017 r., a arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty – w grudniu 2018 r. Pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w kwietniu 2019 r.

Przejdź do sekcji egzamin ósmoklasisty.

Zapoznaj się z informatorami na stronie CKE.

Podziel się