Pobierz książkę „Detektywi w akcji” 
w ukraińskiej wersji językowej 

 Co to za książka i dlaczego jest taka wyjątkowa 

 • „Detektywi w akcji” to książka zawierająca opowiadania dzieci – laureatów 6. edycji największego ogólnopolskiego konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych „Popisz się talentem” 2022.  
 • Zadanie konkursowe polegało na napisaniu opowiadania detektywistycznego, w którym dzieci lub wymyślone przez nie postacie rozwiązują jakąś zagadkę, tajemnicę, odkrywają coś, czegoś się dowiadują. 
 • W tej edycji po raz pierwszy w historii konkursu mogły brać udział dzieci z Ukrainy uczęszczające do polskich szkół. Troje z nich zostało laureatami konkursu!  
 • Postanowiliśmy przetłumaczyć tę książkę na język ukraiński, aby wszystkie ukraińskie dzieci – nie tylko nasi laureaci – mogły się z nią zapoznać i nią zainspirować. Pisanie opowiadań to świetna przygoda!  
 • Na końcu książki znajduje się sekcja aktywnościowa, dzięki której czytelnik może zamienić się w twórcę! Wystarczy wykonać po kolei zamieszczone tam niezwykłe, zaskakujące, zabawne zadania rozbudzające kreatywność.  
 • Cały dochód ze sprzedaży papierowej wersji książki przeznaczony jest na pomoc ukraińskim dzieciom.  

Завантаж книжку „Детективи в дії” 
в українській версії 

Що це за книжка і чому вона така особлива?  

 • Детективи в діїце книжка, котра містить оповідання дітей-лауреатів 6 едиції найбільшого загальнопольського літературного конкурсу для учнів загальноосвітніх шкіл „Покажи свій талант” 2022. 
 • Конкурсне завдання полягало в тому, щоб написати детективне оповідання, в котрому діти або вигадані ними постаті розгадують якусь загадку, таємницю, щось відкривають, про щось дізнаються. 
 • У цій едиції вперше в історії конкурсу могли брати участь діти з України, котрі відвідують польські школи. Троє з них стали лауреатами конкурсу 
 • Ми вирішили перекласти цю книжку українською мовою, щоб всі українські дітине тільки наші лауреатимогли з нею познайомитися і надихнутися. Писати оповідання – це чудова пригода 
 • В кінці книжки знаходиться розважальна частина, завдяки котрій читач може перетворитися у творця! Вистачить тільки по черзі виконати розміщені там незвичайні, дивовижні, веселі завдання, котрі розбудують твою креативність 
 • Цілий дохід з продажу паперової версії книжки призначений на допомогу українським дітям 

Jak pobrać swoją wersję książki? To łatwe. 

Poniżej znajdują się dwa pliki PDF do pobrania:  

 • Pierwszy plik to cała książka po ukraińsku.  
 • Drugi to wyodrębniona sekcja aktywnościowa – aby łatwiej było Wam ją wydrukować. 

Mamy też dla Was podpowiedź – warto najpierw przeczytać wszystkie opowiadania zawarte w książce, a potem dopiero zabrać się za część aktywnościową. Czytając opowiadania rówieśników zapoznacie się ze specyfiką pracy detektywa, opanujecie słowa i wyrażenia niezbędne w tym zawodzie oraz wdrożycie się w odpowiedni sposób myślenia, analizowania faktów i wysnuwania hipotez. Dzięki temu będziecie lepiej przygotowani do podjęcia wyzwań w części aktywnościowej i łatwiej sobie z nimi poradzicie!  

Як завантажити свою версію книжки? Це легко.

Нижче знаходяться два файли PDF, які можна завантажити 

 •  Перший файл - це ціла книжка українською мовою 
 • Другий - це виокремлена розважальна частина, щоб вам легше було її видрукувати. 

Маємо для вас також підказку варто спочатку прочитати всі оповідання в книжці, а вже тоді братися за розважальну частину. Під час читання оповідань ваших ровесників ви познайомитеся зі специфікою роботи детектива, опануєте необхідні слова і вирази для цієї професії, а також почнете відповідно мислити, аналізувати факти й висувати гіпотези. Завдяки цьому ви будете краще приготовані до прийняття викликів в розважальній частині й вам буде легше порадити собі з цим 

Co warto wiedzieć o konkursie „Popisz się talentem”  

 • Jest to ogólnopolski konkurs literacki przeznaczony dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych.   
 • Jego celem jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich i zainteresowań czytelniczych.   
 • Udział w konkursie jest darmowy.   
 • Teksty oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-4 oraz 5-8).  
 • Zgłoszenia na konkurs są przyjmowane poprzez formularz na stronie www uruchamiany na początku każdej edycji. W wypełnieniu formularza potrzebna jest pomoc rodzica, nauczyciela lub opiekuna prawnego.   
 • Konkurs odbywa się od 2017 roku i startuje zawsze na wiosnę. Laureaci ogłaszani są przed wakacjami, a jesienią ukazuje się pokonkursowa książka zawierająca nagrodzone opowiadania.   

Що варто знати про конкурс Покажи свій талант”  

 • Це загальнопольський літературний конкурс призначений для учнів всіх класів загальноосвітніх шкіл.   
 • Він має на цілі заохочення учнів до розвитку своїх літературних і читацьких захоплень.   
 • Участь в конкурсі безкоштовна.   
 • Тексти оцінюють в двох вікових категоріях (1-4 і 5-8 класи).  
 • Заявки на конкурс приймають у вигляді анкети на сайті www, котрий запускають на початку кожної едиції. Заповнити анкету допоможе хтось з батьків, вчителів чи законних опікунів.   
 • Конкурс проводиться від  2017 року і стартує завжди навесні. Лауреатів оголошують перед літніми канікулами, а восени виходить друком конкурсна книжка з нагородженими оповіданнями.   

Zobacz także