Sercem z Ukrainą. Edukacja

Biorąc pod uwagę skalę wyzwań związanych z przyjęciem i kształceniem dzieci z Ukrainy, Nowa Era - jako lider edukacji w Polsce - będzie konsekwentnie i systemowo wspierać nauczycieli, dyrektorów i uczniów - zarówno polskich, jak i ukraińskich. Nie zostawimy Was samych! Wierzymy, ze każdy ma prawo do równego dostępu do najwyższej jakości edukacji oraz pełnego rozwoju drzemiącego w nim potencjału. Stale dostosowujemy i będziemy dostosowywać nasze działania i rozwiązania do wyzwań zmieniającego się świata, sytuacji szkół, potrzeb uczniów i nauczycieli, tak aby edukacja z Nową Erą była zawsze na czasie.

Jesteśmy sercem z Ukrainą, a nasze wieloletnie wiedza i doświadczenie sprawiają, że program Nowej Ery opieramy na następujących kluczowych filarach:

Integracja

Sprawdź pomysły i inicjatywy ułatwiające integrację ukraińskich uczniów w polskich placówkach oświatowych. Proponujemy rozwiązania mające na celu jak najpłynniejsze włączanie przybyszów w pracę klas czy oddziałów przygotowawczych oraz zaangażowanie ich w życie szkoły i społeczności lokalnych. Dbamy też o nauczycieli, którzy znajdą tu pomysły i inicjatywy ułatwiające im pracę w tej nowej, wymagającej sytuacji.

[WEBINARIUM] Atak na Ukrainę. Jak wspierać uczniów, budować relacje w klasach wielokulturowych oraz zapobiegać dyskryminacji

Rzeczywistość znów nas zaskoczyła. Jeszcze nie zdążyliśmy zamknąć poprzedniego kryzysu związanego z pandemią, a przed nami już stanęły następne potężne wyzwania: agresja Rosji na Ukrainę, wojna i konieczność wsparcia dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z tą sytuacją.

Czy możemy się porozumieć się i współdziałać, jeśli należymy do różnych narodów i mówimy różnymi językami 

Od trzech lat żyjemy w świecie, na który składają się zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. To najbardziej stałe elementy naszej codzienności. Wciąż borykamy się z pandemią COVID-19 i chociaż etap ostrego stresu związanego z pojawieniem się na świecie tej choroby mamy już za sobą (nie da się bowiem funkcjonować w stanie permanentnego zagrożenia), to trudno mówić o pełnym przystosowaniu, a co dopiero – komforcie i poczuciu bezpieczeństwa. Teraz do czynników składających się na codzienny stres i niepewność doszedł jeszcze jeden, potężny i nagły: wojna tocząca się tuż za naszą wschodnią granicą. 

Jak przeciwdziałać dyskryminacji uczniów na tle narodowościowym?

Jak przeciwdziałać dyskryminacji uczniów na tle narodowościowym? Jak integrować uczniów i budować postawę tolerancji wobec różnorodności? Jak uczyć postaw równościowych i wzmacniać empatię? Na te i wiele innych pytań, nauczyciele starają się dziś odpowiedzieć, by rozpocząć pracę z nowymi uczniami. 

Praktyczne ćwiczenia uczące postaw antydyskryminacyjnych i równościowych

Przed nauczycielami i wychowawcami stoją trudne zadania ułatwienia dzieciom pochodzenia ukraińskiego integracji z klasami, do których trafią, a także zadbania o to, by nie były narażone na dyskryminację związaną z ich narodowością. Przygotowaliśmy praktyczne ćwiczenia budujące postawy równościowe i zachęcające do tolerancji, w tym bajki terapeutyczne do wykorzystania w pracy z uczniami.

Komunikacja

Poznaj materiały i rozwiązania, które ułatwiają codzienną komunikację językową między uczniami z Ukrainy – nierzadko mówiącymi po polsku słabo lub wcale – a ich nowymi nauczycielami i kolegami. Dobra komunikacja to przecież podstawa efektywnej współpracy, narzędzie umożliwiające edukację i warunek rozwoju. Materiały, które tu publikujemy, pomogą Wam lepiej się zrozumieć, a my liczymy, że owo zrozumienie stanie się początkiem nowego, inspirującego doświadczenia dla obydwu stron.  

[WEBINARIUM] Jak uczyć mówienia, czytania i pisania?

Jak uczyć mówienia, czytania i pisania? Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, lekturowych oraz tworzenia tekstów w zakresie języka polskiego jako obcego u dzieci i młodzieży z Ukrainy.

[WEBINARIUM] Jak uczyć języka polskiego jako obcego (w pigułce) dzieci i młodzież z Ukrainy?

Rozwijanie sprawności mówienia, czytania i pisania – u dzieci i młodzieży.

[WEBINARIUM] Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli – przydatne zwroty w pierwszych kontaktach z dzieckiem

Spotkanie z cyklu „Ukraińskie dzieci w polskiej szkole” – praktyczne informacje dla nauczycieli w pierwszych kontaktach z uczniami z Ukrainy. 

[WEBINARIUM] Nauczanie dzieci i młodzieży posługujących się językami rosyjskim i ukraińskim

Webinarium poświęcone nauczaniu dzieci i młodzieży posługujących się językami rosyjskim i ukraińskim.

Materiały dydaktyczne

Tu znajdziecie materiały dydaktyczne, które mogą być wykorzystywane w codziennej pracy z oddziałami przygotowawczymi oraz klasami, w których uczą się dzieci ukraińskie. Taka praca jest dużo łatwiejsza, a jej planowanie prostsze i bardziej inspirujące, gdy ma się do dyspozycji  świeże pomysły, nowe rozwiązania i ciekawe narzędzia stworzone przez ekspertów. Zdając sobie sprawę, że nie wszystkie dzieci ukraińskie będą miały możliwość od razu w pełni korzystać z zajęć w polskich szkołach, a także biorąc pod uwagę, jak ważny jest dla nich kontakt z ojczystym językiem i kulturą, ułatwiamy też tutaj dostęp do materiałów ukraińskich – tak aby dzieci ukraińskie mogły kontynuować edukację  online w ukraińskim systemie oświaty.

[WEBINARIUM] Dostosowanie wymagań i kryteria oceniania na egzaminie ósmoklasisty

Przepisy i praktyka z uwzględnieniem dostosowań dla obcokrajowców w tym uchodźców wojennych z Ukrainy

System szkolnictwa i podstawy programowe w Ukrainie

Wraz z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy pojawiło się wiele pytań dotyczących różnic w systemie szkolnictwa i programach nauczania. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, które w liście skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przekazał minister Edukacji i Nauki.

Nowa grupa na Facebooku: dołącz, jeśli masz uczniów z Ukrainy!

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i wychowawców do dołączenia do nowej, facebookowej grupy „Sercem z Ukrainą. Grupa dla nauczycieli pracujących z uczniami z Ukrainy”. Wspólnie stwórzmy miejsce, które pomoże nauczycielom w codziennej pracy, zapewni wsparcie, umożliwi wymienianie się pomysłami, ułatwi dzielenie się materiałami i informacjami. Wy nie zostawiacie ukraińskich dzieci samych, a my nie zostawimy Was! 

[WEBINARIUM] System edukacji w Ukrainie

Webinarium poświęcone procesowi edukacyjnego, strukturze lekcji i systemowi oceniania w ukrainie, zorganizowane przez Centrum Kompetencji VULCAN.

Nauczanie języka polskiego jako języka obcego: lista materiałów 

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej prowadzonej przez MEiN znalazła się lista rekomendowanych materiałów i publikacji towarzyszących ułatwiających nauczanie języka polskiego jako języka obcego. Rosnąca liczba uczniów z Ukrainy w polskich placówkach oświatowych sprawia, że takie materiały stają się niezbędne, aby pokonać barierę językową i rozpocząć wdrażanie dzieci ukraińskich w polski system oświaty. Należy mieć na uwadze, że niektóre z linkowanych poniżej materiałów były dotychczas wykorzystywane do edukacji polonijnej, która różni się w charakterze i założeniach od regularnej edukacji w polskich szkołach.  

Edukacja online w Ukrainie 

Ukraińskie Ministerstwo Oświaty i Edukacji ogłosiło listę szkół organizujących proces edukacyjny online w czasie wojny oraz platform internetowych wspomagających naukę. Po zapisaniu się do tych szkół i po zakończeniu zajęć uczniowie będą mogli otrzymać uznawane przez system ukraińskiej oświaty elektroniczne zaświadczenia o ukończeniu nauki w roku szkolnym 2022. Poniżej publikujemy najbardziej przydatne linki. 

Materiały do poszczególnych przedmiotów

Na stronach serii zamieściliśmy szczegółowe informacje na temat dostępnych do nich materiałów do pracy z uczniami z Ukrainy. Wybierz swój poziom i przedmiot, i sprawdź, co przygotowaliśmy.

Wsparcie psychologiczne

Przeczytajcie artykuły i obejrzyjcie webinaria psychologiczne pomagające mierzyć się z bieżącą sytuacją wszystkim, którzy są w nią zaangażowani – zarówno dzieciom-uchodźcom, jak i ich rodzicom i nauczycielom, a także osobom sprawującym opiekę i pracującym z dziećmi ukraińskimi w Polsce. Dobra i nowoczesna edukacja to przecież taka, która postrzega człowieka jako całość. Aby miała miejsce efektywna nauka, należy najpierw uporządkować i zrozumieć sferę emocjonalną, udzielając pomocy tam, gdzie jest ona potrzebna.

[WEBINARIUM] Trudne czasy tworzą silnych ludzi

Wartość każdego z nas mierzy się ilością dobra, radości, ciepła i autentycznej uwagi, które wnosimy do życia innych ludzi. Droga do zachowania równowagi prowadzi bowiem przez powrót do takiego pojmowania ludzkiej wartości. Szczególnie teraz mamy obowiązek nauczyć tego dzieci i młodzież. Nauka odbywa się poprzez wzorce. To trochę inna definicja nauczania. To również trochę inne wymagania wobec nauczyciela, który ma obowiązek najpierw zadbać o siebie.

[WEBINARIUM] Wspieranie dobrostanu dzieci w obliczu wojny w Ukrainie

Choć pandemia zahartowała nas wszystkich i przyzwyczaiła do radzenia sobie z niecodziennymi problemami, to od trzech tygodni dni jesteśmy świadkami sytuacji, która dotyka każdego z nas. Bardzo ważna część działań wspierających osoby uciekające przed wojną przypadła nauczycielom przedszkoli i szkół, do których placówek tymczasowo trafiać będą ukraińskie dzieci. W trakcie spotkania postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania, które w tej sytuacji stawia sobie wielu nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Jak nauczać uczniów z Ukrainy, którzy mogą mieć za sobą traumatyczne przeżycia

Jesteśmy świadkami dwóch niezwykle trudnych sytuacji. Jedna to działania wojenne dziejące się za naszą granicą. Druga to sytuacja uchodźców, ich doświadczenia przeżywane w naszych miastach, na dworcach, w miejscach noclegowych i punktach recepcyjnych. W polskich szkołach jest coraz więcej uczniów z Ukrainy. Aby im pomóc w adaptacji, warto znać odpowiedzi na pytania: Co może się dziać z uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy? Jakie emocje mogą im towarzyszyć? Jak rozpoznać ostrą reakcję na stres? Na co zwracać uwagę i jak dostosowywać nauczanie? Czy to, czego doświadczają, jest już zespołem stresu pourazowego (PTSD)?  

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie

Rolą rodziców i opiekunów jest tłumaczenie dzieciom otaczającej je rzeczywistości. Dotyczy to także wydarzeń trudnych, bolesnych i tragicznych. W idealnym świecie nikt nie musi wyjaśniać dziecku, czym jest wojna. Jednak nasz świat nie jest idealny.

Jak wspierać rówieśników z Ukrainy trafiających do polskich szkół

Możliwe, że do twojej szkoły już zostali przyjęci uczniowie z Ukrainy. Jeśli nie, to niewykluczone, że mogą się wkrótce pojawić. Jeszcze nie wiesz, co o tym myśleć, nie masz pewności, jak się z tym wszystkim czujesz, a tym bardziej – jak się w tej sytuacji zachować. 

Organizacja

Zapoznaj się z aktualnościami dotyczącymi kwestii formalno-prawnych, przed jakimi mogą stawać placówki oświatowe przyjmujące i kształcące uczniów z Ukrainy. Sprostanie wymogom regulującym status ukraińskich dzieci w polskich placówkach oświatowych jest równie istotne jak zapewnienie im edukacji i opieki, a mnogość przepisów i nowych pojawiających się ustaw czy rozporządzeń sprawia, że łatwo przegapić ważną informację. Dlatego wychwytujemy je dla Was – dyrektorów, nauczycieli i opiekunów – i streszczamy tutaj, objaśniamy oraz wskazujemy źródła, pod którymi znajdziecie poszczególne akty prawne. Z nami nic ważnego Wam nie umknie –  będziecie zawsze na bieżąco!

[WEBINARIUM] Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole - aspekty prawne w teorii i praktyce

Spotkanie ma na celu przede wszystkim przybliżyć Państwu aktualnym stanem przepisów prawa regulujących przyjmowanie i funkcjonowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy w polskiej szkole również w kontekście egzaminów i zbliżającego się zakończenia roku szkolnego.

Kształcenie, wychowanie i opieka nad uczniami z Ukrainy: ułatwienia w kolejnych obszarach

W dniu 11 kwietnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEiN w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Nowelizacji towarzyszy list Ministra do kuratorów, dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli jednostek samorządu – bo to ich znowelizowane rozporządzenia dotyczą najbardziej.  

System szkolnictwa i podstawy programowe w Ukrainie

Wraz z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy pojawiło się wiele pytań dotyczących różnic w systemie szkolnictwa i programach nauczania. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, które w liście skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przekazał minister Edukacji i Nauki.

[WEBINARIUM] Zadania związane z obecnością dzieci i uczniów z Ukrainy w placówkach oświatowych

Kształcenie, wychowanie, opieka - w dzisiejszym spotkaniu omówimy zadania związane z obecnością dzieci i uczniów z Ukrainy w placówkach oświatowych, z którymi spotkają się ich pracownicy.

[WEBINARIUM] Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole – aktualne zasady przyjmowania i organizowania nauki

Wraz z firmą Vulcan zapraszamy na spotkanie dyrektorów placówkek oświatowych, do których mogą uczęszczać dzieci i młodzież z Ukrainy w czasie trwania konfliktu zbrojnego. 

Organizacja nauki uczniów z Ukrainy: zmiany w przepisach i ułatwienia 

Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło działania mające na celu ułatwienie przyjmowania do polskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich uczniów z Ukrainy. Wprowadzono szereg zmian w stosownych przepisach i zaproponowano rozwiązania ważne z punktu widzenia organów prowadzących szkoły, placówek i kadry pedagogicznej. Poniżej omawiamy najważniejsze z tych ułatwień.  

Jakie materiały dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy: wytyczne MEiN 

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało list zawierający wytyczne dotyczące zakupu i wykorzystania materiałów dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy uczących się w polskich placówkach oświatowych w klasach regularnych oraz w oddziałach przygotowawczych. Streszczamy najważniejsze informacje z tego dokumentu, które pomogą dyrektorom placówek zaopatrzyć się w brakujące podręczniki, a nauczycielom – zorganizować proces dydaktyczny dla uczniów ukraińskich.  

Uczniowie z Ukrainy w polskiej szkole: rekomendacje i wskazówki MEiN

W ostatnich dniach lutego Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało zbiór rekomendacji i wskazówek dotyczących funkcjonowania uczniów z Ukrainy w polskich placówkach oświatowych. Ważne informacje dla rodziców uczniów dostępne są także w języku ukraińskim.  

Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy: najważniejsze informacje

Tworzenie oddziałów przygotowawczych to pomysł MEiN na wdrożenie uczniów z Ukrainy w polski system edukacji. Na stronie ministerstwa pojawiły się już wytyczne dotyczące tworzenia takich oddziałów. Podsumowujemy najważniejsze zawarte tam informacje.  

Działamy z sercem

Dostarczamy książki dla małych uchodźców 

Możliwość zagłębienia się w lekturze i obcowania z ulubionymi bohaterami literackimi to wytchnienie dla duszy – jakże potrzebne szczególnie najmłodszym uchodźcom z Ukrainy przybywającym do naszego kraju. Dlatego Nowa Era włącza się w akcję Fundacji Powszechnego Czytania mającą na celu dostarczenie ukraińskim dzieciom przebywającym w Polsce książek w ich ojczystym języku. 

Zobacz także