Javascript is required

Dokumentowanie pracy zdalnej – propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego

Autor: Autor: Monika Dąbkowska,, 13.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się

Wiemy, że nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie zwolniła dyrektora placówki oświatowej ani nauczycieli z obowiązku realizacji zadań ujętych w nadzorze pedagogicznym. Zdalna praca z uczniem, podobnie jak to czynimy w warunkach szkolnych – powinna być przez nas dokumentowana.

Myślę, że na tym etapie każda placówka ma już wypracowane własne procedury rozliczania tej pracy, opracowane wzory dokumentów i sposób dokumentowania tego, jak pracuje nauczyciel z uczniem. Każdy z nas pewnie wypracował też własne pomysły, uwzględniając specyfikę zajęć, możliwości ucznia, organizację pracy zdalnej i wymianę informacji z domem rodzinnym naszych podopiecznych.

Jeżeli w placówce funkcjonują dziennik elektroniczny bądź platforma edukacyjna, wówczas nie ma potrzeby korzystania z dodatkowych ścieżek, chyba że ze względu na specyfikę pracy dyrekcja ustali inaczej.

W różnorodnych wzorach dokumentów, które powstały na potrzeby rozliczania zdalnej pracy, można wyróżnić pewne stałe elementy. Poniżej przedstawię najczęściej pojawiające się punkty i przykładowe formy zapisu. Mam nadzieję, że ułatwią one Państwu dokumentowanie własnej pracy.

 

Dowody na przeprowadzenie zajęć to m.in.:

 • zapisy w dzienniku elektronicznym (korespondencja z rodzicami, z uczniem)
 • zapisy w dzienniku zajęć (ja, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami, uzupełniam wpisy raz w miesiącu)
 • raporty dzienne/tygodniowe wysyłane do dyrekcji drogą mailową zawierające:
  • datę zgodną z tygodniowym planem zajęć
  • liczbę godzin zgodną z dziennym planem zajęć
  • klasę/zespół/rodzaj zajęć
  • tematykę zajęć
  • sposoby
  • formy
  • techniki prowadzenia zdalnego nauczania
 • zapisy korespondencji z wychowawcą, z uczniem, z rodzicem (SMS, mail itp.)
 • zgromadzone i udostępnione przez nas materiały – ja utworzyłam sobie folder podzielony na podfoldery z datami zajęć
 • karty pracy, wytwory uczniów przechowywane zgodnie z ustaleniami (w domu ucznia, oddawane systematycznie do szkoły)
 • zdjęcia wypełnionych kart pracy przesłane do terapeuty
 • zdjęcia dziecka, filmy nagrane podczas aktywności przesłane do terapeuty
 • screeny z rozmowy wideo

Formy, narzędzia pracy, ustalone sposoby komunikacji z uczniem/rodzicem, np.:

 • rozmowa głosowa:
  • telefoniczna
  • w aplikacjach, np. Messenger, WhatsApp, Hangouts
 • rozmowa wideo w aplikacjach
 • wiadomość tekstowa: SMS, MMS itp.
 • korespondencja poprzez:
  • media społecznościowe
  • pocztę elektroniczną
  • dzienniki elektroniczne
  • zintegrowaną platformę edukacyjną, np. epodręczniki.pl
 • tele- i wideokonferencje, np. Skype, Zoom, Meet
 • lekcje online

Materiały, z których korzysta uczeń, to m.in.:

 • materiały, które uczeń posiada w domu, np.:
  1. podręczniki
  2. ćwiczenia
  3. karty pracy
  4. repetytoria
 • materiały i narzędzia udostępnione przez wydawców, np. w portalu pl
 • linki do materiałów umieszczonych w internecie (opisy, zdjęcia, muzyka itp.)
 • programy telewizyjne, audycje radiowe
 • materiały udostępnione podczas lekcji online
 • materiały stworzone, opracowane przez nauczycieli, terapeutów na potrzeby zajęć, m.in.
  1. prezentacje multimedialne (np. multimedialne książeczki do czytania uczestniczącego, mapy wspomnień, opisy zdjęć przesłanych przez uczniów jako podsumowanie pracy nad danym tematem)
  2. interaktywne karty pracy opracowane w generatorach
  3. zdjęcie karty pracy (uczeń odsyła edytowane zdjęcie z zaznaczoną odpowiedzią)
  4. nagrania audio (np. audiobooki z ulubionymi tekstami z literatury dziecięcej)
  5. nagrania wideo (np. instrukcje zabaw, filmy instruktażowe ćwiczeń, pozdrowienia od innych uczniów, propozycje aktywności ruchowych, plastycznych, technicznych)

Sposoby udostępniania materiałów uczniom/rodzicom, np.:

 • wyznaczone miejsce w szkole:
  • wyłożenie materiałów dla ucznia
 • wysyłanie dokumentów pocztą tradycyjną
 • umieszczanie materiałów w wersji elektronicznej:
  • na stronie internetowej placówki
  • na platformie edukacyjnej
  • w mediach społecznościowych
 • przesyłanie plików:
  • drogą mailową
  • za pomocą komunikatorów
 • przesyłanie linków do materiałów edukacyjnych zamieszczonych w portalach edukacyjnych i na stronach internetowych
 • przesyłanie materiałów drogą mailową do wychowawcy klasy/zespołu (wychowawca kontaktuje się z uczniami/rodzicami)
 • umieszczanie materiałów w chmurze, np. Dysk Google

Sposoby pozyskiwania materiałów od uczniów/rodziców:

 • gromadzenie prac w domu – przesyłanie zdjęć, skanów lub przechowywanie w segregatorze i przyniesienie do szkoły po przywróceniu zajęć w placówkach
 • wyznaczone miejsce w szkole:
  • dostarczanie prac od uczniów
 • przesyłanie prac:
  • pocztą tradycyjną
  • drogą mailową
  • poprzez komunikatory
 • przesyłanie plików, skanów poprzez dziennik elektroniczny
 • umieszczanie dokumentów na platformie

Przykładowe wpisy w zestawieniu rozliczenia czasu pracy

Data

Liczba godzin

Klasa/zespół/oddział

Tematyka

Sposoby, formy i techniki zdalnego nauczania

25.03

1

Zespół edukacyjno-terapeutyczny I

Diagnoza środowiska rodzinnego pod kątem możliwości realizacji zdalnej pracy

Nawiązanie kontaktu telefonicznego z rodzicami.

Dla ucznia – Koronawirus – film dla dzieci. Instrukcja mycia rąk

26.03

2

Nauczanie indywidualne

Prace w ogrodzie – naśladowanie i wykonywanie czynności

Instrukcja robienia kanapek – link do filmu,

zdjęcie mojej uprawy szczypiorku, rozmowa wideo z uczennicą

27.03

2

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Prace w wiosennym ogrodzie

Wideorozmowa w usłudze Messenger, karty pracy, linki z propozycjami do zabawy online

31.03

1

Rewalidacja indywidualna

Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia (historyjka obrazkowa, dyktando graficzne)

Przesyłanie materiałów drogą mailową do wychowawcy zespołu – karty pracy (folder z wysyłanymi materiałami)

07.04

1

Zajęcia rozwijające komunikację

Wysyłam e-kartkę zgodnie z instrukcją

Instrukcja dla mamy (Messenger)

16.04

2

Zajęcia rozwijające kreatywność

Co oznacza przysłowie „kwiecień plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata”?

Wykonanie zdjęć z pobytu na podwórku w różnych warunkach pogodowych,

link z propozycjami, karty pracy

21.04

2

Zajęcia rozwijające kreatywność

Jak dbam o swoją planetę?

Wykonanie zdjęć czynności, które świadczą o tym, że uczennica dba o naszą planetę (np. segregowanie śmieci, wyłączanie światła, zakręcanie wody podczas mycia zębów itp.). Propozycje eksperymentów z wodą. Rozmowa z mamą dziecka

23.04

1

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Liczy się Ziemia! – jak ja mogę dbać o naszą planetę? 

Wideorozmowa z uczniem podczas spaceru do lasu, korespondencja w usłudze Messenger – przesłanie gifów związanych z ochroną środowiska

11.05

2

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Moje zajęcia rutynowe – powtarzalność, sekwencje, wprowadzanie modyfikacji w planach dnia – czy czuję się bezpiecznie?

Rozmowa telefoniczna z mamą.

KP – piktogramy do wycięcia, planer czasu – linki do propozycji wykonania planera

12.05

2

Funkcjonowanie osobiste i społeczne

Jakie pojazdy widzę z mojego okna? Czytanie etykiet, przeliczanie pojazdów na ilustracji, łączenie pojazdu z etykietą. Zapowiedź „sprawdzianu” – dobieranie etykiet do pojazdów (3 wybrane przez ucznia)

Wideorozmowa z uczniem, karty pracy „pojazdy”, sprawdzenie wykonania pracy domowej (kolorowanka – pani doktor), zdjęcia

 

Specjaliści powinni także przeanalizować zapisy w swoich programach pracy z dzieckiem i dostosować je do warunków zdalnej terapii.

 

 

Przykładowe zapisy:

1. Cele ogólne i szczegółowe:

 • Z uwagi na pracę zdalną zawiesza się częściowo realizację następujących celów: (…). Cele te są niemożliwe do osiągnięcia w warunkach kształcenia na odległość i zostaną wdrożone w bezpośredniej pracy terapeutycznej z uczniem.
 • Przekazuje się rodzicom ucznia wskazówki do pracy nad usprawnianiem zaburzonych funkcji, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu.

2. Zasady pracy z uczniem:

 • ustalenie sposobu komunikacji z uczniem – wyznaczenie konkretnego terminu, stałej pory dnia
 • tworzenie warunków poczucia bezpieczeństwa (narzędzia)
 • ustalenie czasu spotkania zdalnego (plan dnia)
 • ustalenie sposobu przesyłania wykonanej pracy
 • wprowadzenie nowej struktury zajęć

3. Formy pracy:

 • rozmowa z uczniem przez telefon komórkowy/na czacie
 • praca na platformie edukacyjnej
 • korespondencja mailowa z rodzicami
 • czat grupowy z nauczycielami, specjalistami

4. Realizacja programu:

 • wykorzystanie platformy edukacyjnej
 • nagrywanie głosu
 • bieżąca obserwacja ucznia podczas zajęć online
 • rozmowa z nauczycielami, specjalistami
 • rozmowa z rodzicami
 • wdrażanie do:
  • samodzielnej pracy
  • samodzielnego korzystania z telefonu komórkowego (edycja i zapisywanie zdjęć)
  • samodzielnego wyszukiwania informacji w internecie

5. Ewaluacja:

 • analiza zapisów w raportach programu multimedialnego „Wspomaganie rozwoju PRO”
 • analiza materiałów otrzymanych od ucznia
 • sformułowanie wniosków do dalszej pracy

W kolejnych części naszego cyklu na temat pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach zdalnych

Dokumentacja terapeuty w programach multimedialnych marki eduSensus

 

Opracowała:

Monika Dąbkowska nauczyciel terapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Kawalerów Maltańskich w Bartoszycach, doradca metodyczny kształcenia specjalnego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Bartoszycach

Specjalne potrzeby edukacyjne
Podziel się