Javascript is required

Droga do nowej szkoły krok po kroku

Autor: Magda Kozińska, Joanna Szulc, 06.03.2024

Szkoła średnia bez tajemnicRekrutacja
Podziel się

Sprawdź, jak dostać się do liceum, technikum albo szkoły branżowej. Krok po kroku wyjaśniamy kolejne etapy rekrutacji i przypominamy, na co zwrócić uwagę.

Co trzeba zrobić, by w 2024 roku dostać się do czteroletniego liceum, pięcioletniego technikum lub trzyletniej szkoły branżowej pierwszego stopnia? 


7 rzeczy, które musisz wiedzieć, by nie zgubić się w gąszczu dat

 1. Dwa etapy
  Rekrutacja co roku odbywa się w dwóch etapach: zasadniczym i uzupełniającym. Jeśli komuś nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół w terminie zasadniczym, ma jeszcze szansę w rekrutacji uzupełniającej (odbywa się ona pod koniec lipca i w sierpniu), choć wtedy dostępnych będzie już mniej miejsc i to raczej w szkołach mało obleganych przez kandydatów. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych reguł jak zasadnicza, choć na złożenie wniosku, zdanie dodatkowego testu, potwierdzenie woli uczęszczania do klasy jest mniej czasu.
 2. Różne terminy
  Harmonogram rekrutacji ustalany jest przez kuratorów oświaty, a to oznacza, że w każdym z województw obowiązuje nieco inny terminarz. Aktualny harmogram w większości województw przewiduje początek składania wniosków między 13 a 16 maja. W województwie łódzkim rekrutacja zaczyna się 22 kwietnia, a wnioski można składać tylko do 21 maja. W większości województw wnioski są przyjmowane prawie do końca roku szkolnego. Uwaga: w przypadku klas i szkół, do których zdaje się jeszcze dodatkowe egzaminy wniosek należy złożyć w ostatnich dniach maja (dokładne informacje znajdziesz tutaj).
 3. Dodatkowy egzamin
  Uczniowie, którzy chcą dostać się do klas sportowych, dwujęzycznych lub innych, w których wymagane są specjalne predyspozycje, dodatkowo zdają sprawdziany predyspozycyjne. W 2024 roku sprawdziany te odbędą się na przełomie maja i czerwca i w pierwszej połowie czerwca. Dokładne terminy tych sprawdzianów ustalają dyrektorzy szkół. Przewiduje się także "zapasowy" termin dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w sprawdzianie. O dokładny termin dodatkowy należy dowiedzieć się w wybranej szkole.
 4. Przekazanie wniosku szkole
  Wniosek o przyjęcie do szkoły można wygenerować w elektronicznym systemie rekrutacji lub wypełnić w formie papierowej - zależnie od tego, jaki system obowiązuje w danej jednostce samorządowej. Przed pandemią wniosek trzeba było złożyć w formie papierowej do szkoły pierwszego wyboru. Obecnie składanie dokumentów jest możliwe drogą elektroniczną, ale lepiej potwierdzić tę wiadomość w szkole pierwszego wyboru. Na stronie internetowej szkoły powinna być dostępna informacja, na jaki adres należy przesyłać wniosek.
  Jeśli w danej jednostce samorządu terytorialnego nie ma elektronicznego systemu rekrutacji, wniosek należy zanieść/przesłać do każdej ze szkół, którą kandydat wpisał na swoją listę preferencji.
 5. Ważna kolejność
  Zgodnie z przepisami można wybrać 3 szkoły, a w każdej ze szkół dowolną liczbę klas. Jednak w części powiatów uczniowie mogą zdecydować się na większą liczbę szkół. Wpisują je do wniosku w kolejności od tej szkoły, którą są najbardziej zainteresowani po tę, która interesuje ich najmniej. Kolejność ma duże znaczenie. Kandydat dostanie się do tej klasy, do której ma wystarczającą liczbę punktów, ale klasy będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością podaną we wniosku. Na przykład: jeśli kandydat ma 140 punktów, a we wniosku wymieni po kolei klasy do których trzeba mieć 90, 120, 130 punktów, zostanie przez system przydzielony do pierwszej wymienionej (czyli tej stojącej otworem już dla uczniów z 90 punktami).  
 6. Kluczowy moment
  Po złożeniu wszystkich dokumentów, rozpatrzeniu ich przez komisje rekrutacyjne oraz ustaleniu list kandydatów, którzy znaleźli miejsce w wybranych klasach, szkoły ogłaszają listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia i listę tych, którzy się nie zakwalifikowali. W 2024 r. takie informacje będą publikowane między 11 a 19lipca w systemach naboru elektronicznego oraz w postaci list nazwisk wywieszonych w szkołach. Nie oznacza to jeszcze listy przyjętych. Wkrótce należy koniecznie potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły. Dopiero to potwierdzenie pozwala na stworzenie ostatecznej listy przyjętych w danej szkole.
 7. Krótki czas
  Na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły, podobnie jak na inne działania uwzględnione w harmonogramie, jest wyznaczony czas. Są to terminy nieprzekraczalne. Niedotrzymanie terminu oznacza, że uczeń traci szansę na dostanie się do wybranej szkoły.

 

Szkoła średnia bez tajemnicRekrutacja
Podziel się