Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

W drugim semestrze roku szkolnego uczniowie klas ósmych mają przed sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest dopilnowanie wszystkich terminów i formalności w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Oto ściągawka, która pomoże pamiętać o ważnych datach.

W tym roku przez cały okres składania wniosków (czyli od 17 maja do 31 maja lub 21 czerwca), a następnie pomiędzy 25 czerwca i 14 lipca można dokonywać zmian w systemie, tzn. zmienić kolejność wybranych szkół i wybrać inną szkołę pierwszego wyboru. Zmiana listy preferencji nie może odbyć się tylko w systemie. Trzeba wycofać wniosek i dokumenty ze szkoły dotychczas wskazywanej jako pierwsza na liście, wprowadzić poprawki i przekazać je do nowowybranej. Innymi słowy: uczeń musi zostać wykreślony z listy chętnych kandydatów z jednej szkoły i wpisany w tej drugiej.

Zobacz także