Pomorskie

Pomorski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych:

Warmińsko-Mazurskie

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmych klas szkół podstawowych:

Kujawsko-pomorskie

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Wielkopolskie

Wielkopolski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Zachodniopomorskie

Zachodniopomorski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Lubuskie

Lubuski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Mazowieckie

Mazowiecki Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Łódzkie

Łódzki Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Podlaskie

Podlaski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Lubelskie

Lubelski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Podkarpackie

Podkarpacki Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Świętokrzyskie

Świętokrzyski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Dolnośląskie

Dolnośląski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Opolskie

Opolski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Małopolskie

Małopolski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej:

Śląskie

Śląski Kurator Oświaty ustalił następujący harmonogram rekrutacji dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej: