Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

W drugim semestrze roku szkolnego uczniowie klas ósmych mają przed sobą wiele wyzwań. Jednym z nich jest dopilnowanie wszystkich terminów i formalności w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Oto ściągawka, która pomoże pamiętać o ważnych datach.

Rekrutacja rozpoczyna się wiosną i dzieli na dwa etapy: zasadniczy oraz uzupełniający. Poniżej podajemy najważniejsze kwestie, o które trzeba zadbać w czasie naboru, wraz z terminarzem dla wszystkich województw.

   Maj 2023  
Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych (terminy dla uczniów, którzy NIE ZDAJĄ dodatkowo egzaminów zdolności kierunkowych, sprawdzianów kompetencji i predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej)

dolnośląskie: 15 maja-19 czerwca
kujawsko-pomorskie: 15 maja-16 czerwca
lubelskie: 15 maja-23 czerwca
lubuskie: 15 maja-21 czerwca
łódzkie: 24 kwietnia-23 maja (do godz. 12.00)*
małopolskie: 15 maja-19 czerwca
mazowieckie: 15 maja-19 czerwca
opolskie: 15 maja-19 czerwca
podkarpackie: 15 maja-16 czerwca
podlaskie: 15 maja-19 czerwca
pomorskie: 15 maja-20 czerwca
śląskie: 15 maja-19 czerwca
świętokrzyskie: 15 maja-21 czerwca
warmińsko-mazurskie: 22 maja-21 czerwca
wielkopolskie: 15 maja-16 czerwca
zachodniopomorskie: 9 maja-16 czerwca

*możliwość wprowadzania zmian 4-10 lipca do godz. 15.00
Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych dla uczniów, którzy ZDAJĄ dodatkowo egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej

dolnośląskie: 15-31 maja
kujawsko-pomorskie: 15 maja-16 czerwca
lubelskie: 15-31 maja
lubuskie: 15-31 maja
łódzkie: 24 kwietnia-23 maja (do godz. 12.00)*
małopolskie: 15-30 maja
mazowieckie: 15-29 maja
opolskie: 15-30 maja
podkarpackie: 15-31 maja
podlaskie: 15-29 maja
pomorskie: 15-30 maja
śląskie: 15-29 maja
świętokrzyskie: 15-31 maja
warmińsko-mazurskie: 22-31 maja
wielkopolskie: 15-31 maja
zachodniopomorskie: 9-31 maja

*możliwość wprowadzania zmian 4-10 lipca do godz. 15.00
 


Egzamin ósmoklasisty

termin dla całego kraju:
23, 24, 25 maja

 
Próby sprawności fizycznej, sprawdziany umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych (dyrektor szkoły ustala dokładną datę)

dolnośląskie: 1-12 czerwca, II termin 19 czerwca- 6 lipca
kujawsko-pomorskie: 19-22 czerwca, II termin 3-5 lipca
lubelskie: 1-14 czerwca, II termin do 5 lipca
lubuskie: 1-14 czerwca, II termin do 7 lipca
łódzkie: 1-14 czerwca, II termin do 7 lipca
małopolskie: 31 maja-13 czerwca, II termin do 28 czerwca
mazowieckie: 30 maja-12 czerwca, II termin do 5 lipca
opolskie: 1-13 czerwca, II termin do 5 lipca
podkarpackie: 1-16 czerwca, II termin do 4 lipca
podlaskie: 30 maja-7 czerwca, II termin do 30 czerwca
pomorskie: 31 maja-12 czerwca, II termin do 6 lipca
śląskie: 30 maja-12 czerwca, II termin do 5 lipca
świętokrzyskie: 1-15 czerwca, II termin do 6 lipca
warmińsko-mazurskie: 1-13 czerwca, II termin do 16 czerwca
wielkopolskie: 1-16 czerwca, drugi termin do 4 lipca
zachodniopomorskie: 1-14 czerwca, II termin do 4 lipca

 

Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie mogli przystąpić do niego w maju

termin dla całego kraju: 12, 13, 14 czerwca
 


Koniec roku szkolnego,
uczniowie otrzymują świadectwa

termin dla całego kraju: 23 czerwca

 
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym czasie można dokonać zmian we wniosku

dolnośląskie: 23 czerwca-10 lipca
kujawsko-pomorskie: 27 czerwca-11 lipca*
lubelskie: 23 czerwca-10 lipca
lubuskie: 23 czerwca-10 lipca
łódzkie: 6-10 lipca (do godz. 15.00)
małopolskie: 23 czerwca-10 lipca
mazowieckie: 23 czerwca-12 lipca
opolskie: 23 czerwca-10 lipca
podkarpackie: 23 czerwca-10 lipca
podlaskie: 23 czerwca-12 lipca
pomorskie: 23 czerwca-12 lipca
śląskie: 23 czerwca-10 lipca
świętokrzyskie: 23 czerwca-12 lipca
warmińsko-mazurskie: do 12 lipca
wielkopolskie: 23 czerwca-10 lipca
zachodniopomorskie: 23 czerwca-10 lipca

* między 27 a 30 czerwca można złożyć nowy wniosek do szkół z egzaminami uzdolnień i kompetencji

 

 

 


Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

termin dla całego kraju: 3 lipca

 
Wyniki rekrutacji, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół

dolnośląskie: 18 lipca
kujawsko-pomorskie: 18 lipca
lubelskie: 18 lipca
lubuskie: 17 lipca
łódzkie: 14 lipca
małopolskie: 19 lipca
mazowieckie: 21 lipca
opolskie: 17 lipca
podkarpackie: do 17 lipca
podlaskie: 18 lipca
pomorskie: 19 lipca
śląskie: 18 lipca
świętokrzyskie: 20 lipca
warmińsko-mazurskie: 14 lipca
wielkopolskie: 17 lipca
zachodniopomorskie: 17 lipca
Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

dolnośląskie
: 31 lipca
kujawsko-pomorskie: 24 lipca
lubelskie: 24 lipca
lubuskie: 21 lipca
łódzkie: 21 lipca
małopolskie: 27 lipca
mazowieckie: 27 lipca
opolskie: 24 lipca
podkarpackie: 24 lipca
podlaskie: 24 lipca
pomorskie: 27 lipca
śląskie: 26 lipca
świętokrzyskie: 28 lipca
warmińsko-mazurskie: 21 lipca
wielkopolskie: 24 lipca
zachodniopomorskie: 21 lipca
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły*

dolnośląskie: 19-28 lipca
kujawsko-pomorskie: do 21 lipca
lubelskie: 18-21 lipca
lubuskie: 17-20 lipca
łódzkie: 14-20 lipca (do godz. 12.00)
małopolskie: 19-26 lipca
mazowieckie: 21-26 lipca
opolskie: 17-21 lipca
podkarpackie: 17-21 lipca
podlaskie: do 21 lipca
pomorskie: 20-26 lipca
śląskie: 18-25 lipca
świętokrzyskie: 21-27 lipca
warmińsko-mazurskie: 23 czerwca-20 lipca
wielkopolskie: 17-21 lipca
zachodniopomorskie: 17-21 lipca (do godz. 10.00)

*kandydat dostarcza do szkoły, do której się zakwalifikował, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i wymagającej zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa należy złożyć także te dokumenty
 


koniec pierwszego etapu

gratulujemy wszystkim, którzy znaleźli miejsce w szkole!

 
Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej

dolnośląskie
: 1-3 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 24 lipca-31 lipca
lubelskie: 24-31 lipca
lubuskie: 1-4 sierpnia
łódzkie: 21-26 lipca (do godz. 12.00)
małopolskie: 28 lipca-4 sierpnia, 28-31 lipca dla zdających egzaminy
mazowieckie: 31 lipca-2 sierpnia
opolskie: 26-31 lipca
podkarpackie: 25-28 lipca (25-26 lipca dla zdających egzaminy)
podlaskie: 25-28 lipca
pomorskie: 1-3 sierpnia
śląskie: 27 lipca-1 sierpnia
świętokrzyskie: 31 lipca-3 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 24 lipca-3 sierpnia, 24-28 lipca dla zdających egzaminy
wielkopolskie: 25-28 lipca, 25-26 lipca dla zdających egzaminy
zachodniopomorskie: 24-28 lipca, 24-25 lipca dla zdających egzaminy
Wyniki rekrutacji uzupełniającej, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół

dolnośląskie: 9 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 8 sierpnia
lubelskie: 8 sierpnia
lubuskie: 14 sierpnia
łódzkie: 1 sierpnia
małopolskie: 14 sierpnia
mazowieckie: 9 sierpnia
opolskie: do 11 sierpnia
podkarpackie: do 3 sierpnia
podlaskie: 8 sierpnia
pomorskie: 11 sierpnia
śląskie: 8 sierpnia
świętokrzyskie: 11 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 11 sierpnia
wielkopolskie: 3 sierpnia
zachodniopomorskie: 3 sierpnia
Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej

dolnośląskie
: 18 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 11 sierpnia
lubelskie: 14 sierpnia
lubuskie: 21 sierpnia
łódzkie: 7 sierpnia
małopolskie: 22 sierpnia
mazowieckie: 11 sierpnia
opolskie: 18 sierpnia
podkarpackie: 11 sierpnia
podlaskie: 14 sierpnia
pomorskie: 18 sierpnia
śląskie: 16 sierpnia
świętokrzyskie: 24 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 18 sierpnia
wielkopolskie: 11 sierpnia
zachodniopomorskie: 9 sierpnia
Próby sprawności fizycznej, sprawdziany umiejętności i kompetencji językowych lub uzdolnień kierunkowych w rekrutacji uzupełniającej (dyrektor szkoły ustala dokładną datę)

dolnośląskie
: 4-7 sierpnia
kujawsko-pomorskie: 1 sierpnia
lubelskie: 1-4 sierpnia
lubuskie: 7-9 sierpnia
łódzkie: 27-28 lipca
małopolskie: 1-2 sierpnia
mazowieckie: 3-4 sierpnia
opolskie: 2-3 sierpnia
podkarpackie: 27-28 lipca
podlaskie: 1-3 sierpnia
pomorskie: 4-8 sierpnia
śląskie: 2-7 sierpnia
świętokrzyskie: 4-8 sierpnia
warmińsko-mazurskie: 31 lipca-2 sierpnia
wielkopolskie: 27-28 lipca
zachodniopomorskie: 26-27 lipca
Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły w rekrutacji uzupełniającej*

dolnośląskie: 10-17 sierpnia
kujawsko-pomorskie: do 10 sierpnia
lubelskie: 8-11 sierpnia
lubuskie: 12-18 sierpnia
łódzkie: 1-4 sierpnia (do godz. 12.00)
małopolskie: 14-21 sierpnia
mazowieckie: 9-10 sierpnia
opolskie: 11-16 sierpnia
podkarpackie: 3-10 sierpnia
podlaskie: do 11 sierpnia
pomorskie: 14-17 sierpnia
śląskie: 8-14 sierpnia
świętokrzyskie: 16-23 sierpnia
warmińsko-mazurskie: do 17 sierpnia
wielkopolskie: 3-10 sierpnia
zachodniopomorskie: 3-9 sierpnia (do godz. 10.00)

*kandydat dostarcza do szkoły, do której się zakwalifikował, oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe i wymagającej zaświadczenia lekarskiego i/lub orzeczenia psychologa należy złożyć także te dokumenty
  Wrzesień 2023  

Zobacz także