Javascript is required

Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Obraz dziecka z ADHD w szkole. Metody pracy.

03.04.2024

Specjalne potrzeby edukacyjneWiedza i rozwójWsparcie psychologiczne
Podziel się

Retransmisja webinarium: Dziecko z zaburzeniami koncentracji uwagi. Obraz dziecka z ADHD w szkole. Metody pracy.

Program webinarium:

  1. Koncentracja uwagi – czym (NIE) jest?
  2. Objawy zaburzonej koncentracji uwagi w szkole i w domu.
  3. Obraz dziecka z ADHD.
  4. Rola nauczyciela.
  5. Wsparcie dziecka w szkole: metody pracy.
  6. Seria „Funkcje psychofizyczne 2” Nowej Ery jako przykład metody pracy.

O prowadzącej:

Michalina Ignaciuk – pedagog, terapeuta pedagogiczny i diagnosta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku. Pracuje głównie z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w tym z dysleksją, prowadzi warsztaty dla rodziców i nauczycieli z zakresu dysleksji oraz nowoczesnych technologii w edukacji. Wykładowca na kierunkach pedagogicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku oraz doktorantka pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Finalistka konkursu „Nauczyciel Jutr@ 2021” oraz twórczyni kanału na YouTubie „Pedagog Michalina” o tematyce dysleksji i wykorzystania AR i VR w edukacji.

Obejrzy webinarium:

Specjalne potrzeby edukacyjneWiedza i rozwójWsparcie psychologiczne
Podziel się