Javascript is required
header image

Funkcje psychofizyczne

Seria Funkcje psychofizyczneFunkcje psychofizyczne to seria nowych materiałów ćwiczeniowych, które pomogą korygować i kompensować zaburzenia utrudniające uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opanowanie kluczowych umiejętności i przyswajanie wiedzy. 

Materiały będą niezastąpioną pomocą w przygotowaniu i prowadzeniu:

  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) dla uczniów z dysleksją,
  • zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Funkcje psychofizyczne. Poziom 1Funkcje psychofizyczne. Poziom 1  wspiera uczniów ze SPE w klasach 1-3, w tym z dysleksją w codziennej pracy w szkole. Publikacje z serii rozwijają funkcje poznawcze, poszerzają słownictwo czynne i bierne, ćwiczą umiejętności wypowiedzi i komunikowania się, mają wzbudzać zainteresowanie światem, motywować do wykonywania i kończenia zadań, ćwiczyć motorykę małą.

Funkcje psychofizyczne. Poziom 1 to zbiór 7 publikacji, które łącznie zawierają aż 589 kart pracy  oraz 210 ćwiczeń interaktywnych. 

Brak wyników!

Funkcje psychofizyczne. Poziom 2Funkcje psychofizyczne. Poziom 2  usprawnia funkcje psychofizyczne i społeczne uczniów ze SPE w klasach 4-8. Publikacje z serii to kompleksowe zestawy ćwiczeń usprawniających poszczególne funkcje: orientację przestrzenną, koncentrację uwagi, percepcję wzrokową i słuchową, funkcjonowanie społeczne oraz wypowiedzi ustne i pisemne.

Funkcje psychofizyczne. Poziom 2 to zbiór 6 publikacji, które łącznie zawierają aż 585 kart pracy.

Brak wyników!

Funkcje psychofizyczne. Poziom 3Funkcje psychofizyczne. Poziom 3 usprawnia funkcje psychofizyczne i społeczne uczniów ze SPE w klasach 4-8. Publikacje z serii to kompleksowe zestawy ćwiczeń usprawniających
poszczególne funkcje, kolorowe materiały, prosta forma (minimalna, niezbędna do wykonania zadania liczba elementów na stronie), dołączona płyta z nagraniami do pracy nad percepcją słuchową.

Funkcje psychofizyczne. Poziom 3 
to zbiór 6 publikacji, które łącznie zawierają ponad 600 kart pracy.

Brak wyników!

Dlaczego warto wybrać serię Funkcje psychofizyczne  • Kompleksowe, specjalistyczne zestawy ćwiczeń do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (terapii pedagogicznej) dla uczniów z dysleksją oraz na zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
  • Zadania o różnym stopniu trudności pozwalają na pracę indywidualną oraz grupową
  • Seria pomaga korygować i kompensować zaburzenia utrudniające uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi opanowanie kluczowych umiejętności i przyswajanie wiedzy. 

Formularz kontaktowy