Javascript is required
header image

Multimedia

Szkoła podstawowa

MultibookElektroniczne wersje podręczników przygotowano do edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3, języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki, przyrody i plastyki w kl. 4-7 oraz języka niemieckiego i angielskiego w kl. 7-8.
Wyświetlane na tablicy multimedialnej, pomagają wciągnąć w wir zajęć uczniów najmłodszych i tych nieco starszych.
NOWOŚĆRozszerzamy bazę elektronicznych podręczników.
Udostępniliśmy Multibooki dla klas 8 z przedmiotów, takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, matematyka. Zawarte w nich zasoby multimedialne, dostosowane do percepcji współczesnych uczniów, stanowią atrakcyjne wsparcie podczas zajęć lekcyjnych oraz pomagają w rozbudzaniu zainteresowania przedmiotem.

Szkoła podstawowa 1-3Szkoła podstawowa 4-8MultitekaBiblioteka multimedialnych zasobów dla klas 7 i 8, które można pogrupować zgodnie z konspektem lekcji.
Multiteki zostały przygotowane do chemii, geografii, fizyki i plastyki.
Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu młodzieży tematem.

Szkoła podstawowa 7-8ONEbook +ONEbook + Twój asystent lekcji to innowacyjne oprogramowanie to tablic interaktywnych wspierające pracę anglistów i germanistóww nauczaniu w szkole i w czasie nauki zdalnej. ONEbook + to odpowiedź na szybko postępujące zmiany w edukacji i potrzeby współczesnych uczniów.

Szkoła podstawowa 1-8