Javascript is required
header image

Multimedia

Szkoła ponadpodstawowa

Materiały prezentacyjne Nowej Ery pomogą w organizacji urozmaiconych i efektywnych dydaktycznie zajęć.
Z Multiteką można odbyć wirtualne podróże edukacyjne.

Zobacz inspirujące materiały multimedialneZabierz klasę w wirtualną podróż edukacyjną

Przedmioty przyrodnicze - obejrzyj film

Przedmioty humanistyczne - obejrzyj film

Matematyka - obejrzyj film

MultitekaWejdź na dlanauczyciela.pl i pobierz aplikację Multiteka, czyli bibliotekę multimedialnych zasobów.  Można  je pogrupować zgodnie z konspektem lekcji. Znajdujące się w Multitece filmy edukacyjne, animacje, pokazy slajdów, symulacje i mapy interaktywne pomagają przedstawić treści przedmiotowe w sposób skuteczny dydaktycznie i atrakcyjny dla ucznia. W poznawaniu metod badawczych ważną rolę odgrywają filmy z doświadczeniami biologicznymi, chemicznymi czy fizycznymi. Pozwalają prześledzić ich przebieg oraz stanowią niezastąpioną pomoc w przypadku braku odpowiedniego wyposażenia pracowni przedmiotowej. Materiały multimedialne pobudzają wyobraźnię uczniów i sprzyjają skupieniu ich uwagi podczas zajęć.

Poznaj wybrane zasoby MultitekiRozumiemy, jak ważne jest zainteresowanie uczniów przedmiotem oraz tłumaczenie złożonych zagadnień przedmiotowych. Zależy nam na wspieraniu nauczycieli i uczniów w osiąganiu sukcesu dydaktycznego. Z tego powodu już na początku roku szkolnego 2019/2020 udostępnimy atrakcyjne materiały prezentacyjne dostosowane do wymagań nowej podstawy programowej, skorelowane z podręcznikami. Multiteki będą dostępne w portalu dlanauczyciela.pl.

Multimedia Nowej Ery